MENU
  1. Pakalpojumi
  2. Mācību centrs
  3. Apmācības būvniekiem
  4. Būvniecības procesi un būvuzraudzība. Eirokodeksu un standartu lietošāna darbu izpildei.

APMACĪBU SEMINĀRS: BŪVNIECĪBAS PROCESI UN BŪVUZRAUDZĪBA. EIROKODEKSU UN STANDARTU LIETOŠANA DARBU IZPILDEI

Semināra mērķauditorija:

Visas būvniecības procesos iesaistītās puses – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

Norises vieta: Viesnīcas Ibis Styles konferenču zālē (Katrīnas dambis 27, Rīga)

Norises ilgums: no plkst. 12:30 līdz 17:30

Datums: 19.02.2019.

Cena: Vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN

Piesakoties līdz 17.01.2020 tiek piešķirta 10% atlaide.

Semināra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Par semināru:

Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka būvniecībā un būvuzraudzībā obligāti piemērojami Eirokodeksi un to saimes standarti. Prakse rāda, ka šobrīd izpratne par eirokodeksu piemērošanu darbu izpildē ir nepietiekoša. Kādas tad ir galvenās prasības? Kādi pamatprincipi jāievēro būvniecības procesos un būvuzraudzībā, lai izpildītu LBN un ES prasības? Kā darbojas eirokodeksu lietošana praksē objektā? Kuriem būvniecības procesa posmiem un darbu veidiem ir atsevišķi standarti?

 

Seminara programma:

 • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām
 • Būvniecības un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti
 • Eirokodeksa LVS EN 1990 “Basis of structural design” pamatprincipi
 • Konsekvences klases, drošuma līmeņi, to piemērošana
 • Darbu izpildes klases, Inspekcijas līmeņi, pielaižu klases
 • Prasības būvuzraudzības plānam
 • Prasības Būvdarbu veicēja kvalitātes nodrošināšanas plānam
 • Vispārīgo būvnoteikumu prasību izpilde
 • Citi saistītie normatīvi, standarti darbu izpildei un prasības izmantojamajiem materiāliem
 • Dokumentācija praktiskai piemērošanai
 • Praktiski piemēri
 • Diskusijas.

 

Pieteikties seminārām var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Download

 • Pieteikuma_forma__2020_Februaris_Marts_new.docx
 • 151 KB
 • DOCX

Mācību centrs

Mācību centrs
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija
+371 67370391

+371 22318572

apmacibas@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details