MENU

Būvniecības procesi un būvuzraudzība. Eirokodeksu un standartu lietošana darbu izpildei

APMACĪBU SEMINĀRS: BŪVNIECĪBAS PROCESI UN BŪVUZRAUDZĪBA. EIROKODEKSU UN STANDARTU LIETOŠANA DARBU IZPILDEI

PIEEJAMS ONLINE VIDEO SEMINĀRS

Semināra mērķauditorija:

Visas būvniecības procesos iesaistītās puses – būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinženieri, būvinspektori un pasūtītāja pārstāvji.

Video semināra ilgums: 4,5 h.

Cena: Vienam dalībniekam EUR 60,00 bez PVN

Semināra noklausīšanās dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Par semināru:

Latvijas būvnormatīvi nosaka, ka būvniecībā un būvuzraudzībā obligāti piemērojami Eirokodeksi un to saimes standarti. Prakse rāda, ka šobrīd izpratne par eirokodeksu piemērošanu darbu izpildē ir nepietiekoša. Kādas tad ir galvenās prasības? Kādi pamatprincipi jāievēro būvniecības procesos un būvuzraudzībā, lai izpildītu LBN un ES prasības? Kā darbojas eirokodeksu lietošana praksē objektā? Kuriem būvniecības procesa posmiem un darbu veidiem ir atsevišķi standarti?

 

Seminara programma:

 • Spēkā esošo būvniecības normatīvo aktu bāze kontekstā ar ES prasībām
 • Būvniecības un būvuzraudzības procesā piemērojamie eirokodeksi un to saimes standarti
 • Eirokodeksa LVS EN 1990 “Basis of structural design” pamatprincipi
 • Konsekvences klases, drošuma līmeņi, to piemērošana
 • Darbu izpildes klases, Inspekcijas līmeņi, pielaižu klases
 • Prasības būvuzraudzības plānam
 • Prasības Būvdarbu veicēja kvalitātes nodrošināšanas plānam
 • Vispārīgo būvnoteikumu prasību izpilde
 • Citi saistītie normatīvi, standarti darbu izpildei un prasības izmantojamajiem materiāliem
 • Dokumentācija praktiskai piemērošanai
 • Praktiski piemēri
 • Diskusijas.

 

Pieteikties semināram var, aizpildot pieteikumu, kas atrodas zemāk un nosūtot to mums pa e-pastu uz adresi: apmacibas@tuv-nord.lv.

Apmācības būvniekiem

Apmācības būvniekiem
Rīga, Sāremas iela 3, LV-1005, Latvija

+371 22318572
Fax : +371 67820303

apmacibas@tuv-nord.lv