MENU
    1. Pakalpojumi
    2. Energoefektivitāte
    3. Mērījumi

Mērījumi

Mēriekārtu saraksts

Tabulā uzrādītas biežāk lietotās ierīces veicot Uzņēmumu energoauditu. Visam izmantotajām iekārtas tiek veiktas normatīvajos aktos noteiktās metroloģiskās pārbaudes. Mēriekārtas pieejamas vairākos eksemplāros, vienlaikus mērot un reģistrējot datus plašā aptvērumā. Mērījumus veic TUV NORD Baltik speciālisti vai novērtētie apakšdarbu veicēji.

 

 

Nr.

p.k

Nosaukums

Fizikālais parametrs

Diapazons

Piezīmes

1

Pretestības termometrs

Temperatūra T

-40° to 50°C ūdenī

-40° to 100°C gaisā

Ar datu uzkrāšanu

2

Strāvas mērknaibles

Strāva I (ampērs A)

10-100 AMPS AC

Ar datu uzkrāšanu

3

Strāvas mērknaibles

Strāva I (ampērs A)

20-200 AMPS AC

Ar datu uzkrāšanu

4

Strāvas mērknaibles

Strāva I (ampērs A)

60-600 AMPS AC

Ar datu uzkrāšanu

5

Sprieguma mēriekārta

Spriegums (volts V)

0 – 300 Volts AC

Ar datu uzkrāšanu

6

Multimetrs (Mēr-zonde)

Gaisa plūsma m/s Mitrums % RH Temperatūra T

(0-20) m/s

(0-100) % RH

(-20 - +70) °C gaisā

Ar datu uzkrāšanu

7

Multimetrs

Pretestība

Spriegums (volts V)

Strāva I (ampērs A)

Frekvence

(0-40) MΩ

(0 -600) V

(0 – 600) A

(0- 10) MHz

 

8

CO2 mēriekārta

CO2 saturs gaisa

(0 – 4000) ppm CO2

Ar datu uzkrāšanu

9

Ciparu megaommetrs

Pretestība

0-1000 MΩ

 

10

Zemējuma mērītājs

Pretestība

0-2000 MΩ

 

11

Biezuma mērītājs

     

12

Mikroommetrs

 

0,001-10 M Ω

 

13

Endoskops (komplektācijā 2 zondes pa 1 m)

 

   

14

Luksmetrs

 

400000LUX

 

15

Lāzertālmērs

 

0-60m

 

...

Papildus ir arī citu fizikālo parametru mēriekārtas.

     

Kontaktinformācija

Artūrs Kamenders


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67370391

+371-27036603
Fax: +371 67820303

arturs.kamenders@tuv-nord.lv

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details