Energopārvaldības sistēma ISO 50001

Do you have any questions or comments? Contact us!
Energoefektivitāte +371 67370391

Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001

Efektīvs enerģijas patēriņa vadības instruments, kas lieliski der lielām, sazarotām kompānijām. Šis risinājums nodrošina sistemātisku enerģijas patēriņa kontroli, analīzi un energoefektivitātes uzlabojumus.

 

Ieguvumi:

  • regulāra rūpīga enerģijas patēriņa analīze;
  • iespēja ātri noreaģēt uz enerģijas patēriņa novirzēm;
  • sertifikāts apmierina Energoefektivitātes likumdošanas prasības visā Eiropā (īpaši noderīgi uzņēmumiem ar lielām filiālēm Lietuvā un Igaunijā);
  • disciplinē personālu;
  • papildus instruments pozitīva uzņēmumu tēla veidošanai.

 

Nepieciešamie ieguldījumi:

  • pastāvīga cilvēkresursu noslodze;
  • prasa regulāru uzraudzību;
  • ikgadējas papildus izmaksas sertifikācijai.

 

Izpildes ilgums: vismaz 3 mēneši. Sistēmas sertifikāts ir spēkā 3 gadus kopš izsniegšanas brīža, bet katru gadu notiek uzraudzības audits.

 

Energopārvaldības sistēmā galvenā loma ir energoefektivitātes mērķu un uzdevumu definēšanai, kā arī izstrādātajām dokumentētām procedūrām to sasniegšanai. Lai noteiktu reālistiskus un sasniedzamus mērķus, uzņēmumā tiek veikts detalizēts energoaudits, kura galvenie soļi ir tādi paši, kā uzņēmuma energoaudita procesā. Tajā jānosaka enerģijas patēriņa sadalījums, energoefektivitātes indikatori un sasniedzamā līmeņatzīme, kā arī jāizstrādā rīcības plāns energoefektivitātes paaugstināšanai. Energopārvaldības sistēma aptver mērījumu, dokumentēšanas un ziņošanas procedūras, darbinieku iesaisti energoefektivitātes uzlabošanā, kā arī efektīvas jaunu tehnoloģiju plānošanas un iepirkumu prasības aprīkojumam, sistēmām un procesiem.

 

Galvenā energopārvaldības sistēmas atšķirība no uzņēmuma energoaudita ir tāda, ka pēc sistēmas ieviešanas uzņēmumam pastāvīgi jāseko līdzi sasniegtajiem energoefektivitātes rādītājiem, veicot sistēmas iekšējo auditu un sagatavojot pārvaldības darbības pārskatu. Ikgadējā pārskatā jāiekļauj informācija par īstenotajām darbībām, jānovērtē sasniegumi, jāaplūko problēmas un šķēršļi, ko nepieciešams novērst, kā arī jāizstrādā turpmākais rīcības plāns. Šāda sistēma ļauj uzņēmumam precīzi novērtēt enerģijas patēriņa izmaiņas un mērķtiecīgi virzīties uz energoefektivitātes paaugstināšanu. Izvēloties ieviest energopārvaldības sistēmu, uzņēmuma vadībai jāapzinās, ka tās administrēšanai nepieciešami papildus darbaspēka resursi un ieguldījumi monitoringa sistēmas ieviešanai.

 

Energopārvaldības sistēmas ieviešanai uzņēmumā parasti tiek piesaistīti kompetenti konsultanti, kuriem jāspēj izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju un novērtējuma metodiku. Lai energopārvaldības sistēma atbilstu noteiktajām likuma normām, to jāsertificē atbilstoši ISO 50001 prasībām, piesaistot atbilstības novērtēšanas uzņēmumu. Sistēmas sertifikācija derīga 3 gadus. Tā kā energopārvaldības sistēmas pamata sadaļas ir līdzīgas citos standartos minētajām prasībām, to iespējams integrēt kvalitātes vadības (ISO 9001) un vides pārvaldības (ISO 14001) sistēmās, veicot nepieciešamos papildinājumus un to atbilstoši sertificējot.

Kontaktinformācija

Artūrs Kamenders
Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371 67370391