MENU

Būvniecība

 1. Pakalpojumi
 2. Būvniecība

Būvuzraudzība

Piedāvājam veikt pakalpojumus:

 

 • būvprojektu un būvju ekspertīzi
 • būvuzraudzību
 • būvizstrādājumu un būvmateriālu ekspertīzi.

 

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību reglamentējošo normatīvu aktu prasībām un darbu veikšanas tehnoloģijām, nodrošinot pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā.

 

Būvniecības procesā tiek kontrolēts un nodrošināts:

 • precīzs būvniecības process atbilstoši akceptēta būvprojekta uzdevumam
 • pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju kvalitātes atbilstība būvprojektam un citu reglamentējošu normatīvu prasībām
 • būvobjekta kopējais apjoms, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstība būvprojekta risinājumiem
 • būvdarbu secības un kvalitātes atbilstība būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Nodrošinām būvuzraudzību sekojošiem objektiem:

 • rezervuāriem
 • tehnoloģiskiem balstiem
 • maģistrāliem cauruļvadiem
 • ēkām un būvēm
 • ūdensvadiem un kanalizācijas sistēmām
 • apkures un ventilācijas sistēmām
 • dzesēšanas un saldēšanas sistēmām
 • ceļu būvniecībā
 • dabasgāzes uzglabāšanas un transportēšanas sistēmām.

Būvekspertīzes

Veicam naftas produktu un dabasgāzes maģistrālo cauruļvadu un citu objektu būvprojektu ekspertīzi un būvniecības kvalitātes kontroli saskaņā ar starptautiskām normām.

Kontaktinformācija

Igors Svikša


Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005
Tālr.: +371-67370391

+371-26966806
Fax: +371-67820303

igors.sviksa@tuv-nord.lv