MENU

Apmācības

 1. Pakalpojumi
 2. Apmācības

Apmācību programma "Praktiskā energopārvaldības sistēma ISO 50001"*

 

Apmācību ilgums: Teorētiskās nodarbības 20 h, praktiskās nodarbības 10 h.

Grupas lielums: 10 – 25 personas

Apmācību mērķauditorija: Kurss ir paredzēts uzņēmumu vai organizāciju energopārvaldniekiem, inženieriem un energopārvaldības sistēmas uzturētājiem.

Iepriekšējā izglītība: Aicināti visi interesenti bez specifiskām priekšzināšanām enerģētikas jomā.

Norises vieta: Sāremas iela 3, Rīga

Norises laiks: 27., 29. augusts, 3., 5. septembris, plkst. 10:00 – 15:00 (Komplektējot grupas, apmācību laiks var tikt precizēts)

Pedagogi: Uzņēmumu energoauditori un energopārvaldības sistēmas ieviesēji.

Cena: 400 EUR + PVN.

Apmācību mērķis ir:

- nodrošināt nepieciešamās zināšanas par energopārvaldības sistēmas pamatiem, energoresursu patēriņa monitoringu un analīzi, energoefektivitātes pasākumu identificēšanu un aprēķiniem

- sekmēt inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu uzņēmumā.

 

Apmācību programmas saturs:

 • Energopārvaldības sistēma LVS EN ISO 50001:2019, vispārīgās prasības un salīdzinājums ar iepriekšējo sistēmu
 • Energoresursu analīze, līmeņatzīmes, zināšanas, kompetence, komunikācija
 • Energoefektivitātes pasākumi sistēmās:
  • Apgaismojums
  • Ventilācijas sistēmas
  • Saspiestā gaisa sistēmas/ kompresor
  • Aukstuma ražošanas kompresori
  • Elektrodzinēju darbība
  • Siltumenerģija
 • Monitoringa sistēmas.

*Papildu informāciju varat saņemt, sazinoties ar Energoefektivitātes departamenta vadītāju Artūru Kamenderu: arturs.kamenders@tuv-nord.lv, tālr. +371-67370391; +37127036603.

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.