Metināšana

Personāla sertifikācijas centrs

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" personāla sertifikācijas centrs piedāvā sekojošus pakalpojumus:

  • lodētāju sertifikācija;
  • metinātāju sertifikācija;
  • metināšanas operatoru un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāju sertifikācija.

 

Tehnisko ekspertu SIA „TUV NORD Baltik” Personāla sertifikācijas centra pārvaldība un neietekmējamība

Tehnisko ekspertu SIA „TUV NORD Baltik” Personāla sertifikācijas centrs (turpmāk PS CENTRS) darbojas kā neatkarīga puse un nodrošina personāla sertifikācijas procesa īstenošanu atbilstoši attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām.
Veicot personāla atbilstības novērtēšanu, PS CENTRS izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbību objektivitāti.
Savā darbībā PS CENTRS ievēro sekojošos pamatprincipus:
• personāla sertifikācijas veikšana tikai tādos gadījumos, kad PS CENTRS spēj nodrošināt to objektivitāti un kvalitāti;
• PS CENTRS izturas taisnīgi un vienlīdzīgi pret kandidātiem un nepiemēro kārtību, kas var traucēt vai kavēt pretendentu vai kandidātu pieteikšanos;
• PS CENTRS ir godīgs pret pretendentiem, kandidātiem un sertificētajām personām. PS CENTRS godīgi un ētiski izturas pret sertificējamo speciālistu darba devējiem un klientiem.
• PS CENTRA un tā personāla, kurš veic sertifikāciju, nepārprotama neatkarības principa nodrošināšana un konfidencialitātes ievērošana;
• PS CENTRA darbības kvalitātes līmeņa sasniegšana, kas pilnībā atbilst kvalitātes prasībām, kā arī kvalitātes uzturēšana sasniegtajā līmenī un nepārtraukta kvalitātes uzlabošana.
Neietekmējamības, sertifikācijas darbību objektivitātes un konfidencialitātes principi tiek ievēroti visos sertifikācijas procesa posmos, sakot no klienta prasību izskatīšanu un iesnieguma uz sertifikāciju pieņemšanu un beidzot ar sertifikāta izsniegšanu un sertificēta personāla uzraudzību sertifikāta derīguma laikā.

 


Metinātāju sertificēšana

Sertifikācijas centrs

Metinātāju sertifikācija

Tehnisko ekspertu SIA TUV NORD Baltik piedāvā metinātāju profesionālās kompetences sertificēšanu reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. 2007. gada 15. augustā TE SIA TUV NORD Baltik ...

Lasīt vairāk
Lodētāju sertificēšana

Sertifikācijas centrs

Lodētāju sertifikācija

TE SIA TUV NORD Baltik sertificē lodētājus pēc sekojošiem standartiem un noteikumiem: Lodētājs (LVS EN 13133:2001 Cietlodēšana – Cietlodētāju atestācija).

Lasīt vairāk

Metināšanas operatoru

Sertifikācijas centrs

Metināšanas operatoru

TE SIA TUV NORD Baltik sertificē metināšanas operatorus un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītājus pēc sekojošā standarta: Metināšanas operators, kontaktmetināšanas iekārtu iestatītājs ...

Lasīt vairāk

http://www.tuev-nord.de/lv/sertifikacijas-centrs-477.htm
Uz augšu Izdrukāt lapu
sertifikacijas-centrs-477.htm
Kontakts
TUV NORD Baltik

TUV NORD Baltik
Sāremas 3
Rīga, LV-1005

+371 67370391 +371 67820303 infotuv-nord.lv Kontaktu forma
Personāla sertifikācijas centrs
+371 67373138 +371 67820303 aftuv-nord.lv

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Baltik SIA
Visas tiesības aizsargātas.
TÜV NORD Group loceklis

Par mums
Bīstamo iekārtu inspekcija Sertifikācija Testēšanas laboratorija Metināšanas birojs Personāla sertifikācijas centrs Būvuzraudzība Produkcijas sertificēšana eksportam
Akreditācija
Kontakti
Projekti
Sadarbības partneri