Būvuzraudzība

Būvuzraudzība

Būvuzraudzība

Tehnisko ekspertu SIA "TV NORD Baltik" büvuzraudzības nodaļa piedāvā veikt büvprojektu ekspertīzi, büvuzraudzību, kā arī büvizstrādājumu un büvmaterialu ekspertīzi.

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību reglamentējošo normatīvu aktu prasībām un darbu veikšanas tehnoloģijām, nodrošinot pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā. Būvniecības procesā tiek kontrolēts un nodrošināts:

 • precīzs būvniecības process atbilstoši akceptēta būvprojekta uzdevumam;
 • pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un būvkonstrukciju kvalitātes atbilstība būvprojektam un citu reglamentējošu normatīvu prasībām;
 • būvobjekta kopējais apjoms, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem.
 • būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.


Nodrošinam būvuzraudzību sekojošiem objektiem:

 • rezervuāri
 • tehnoloģiskie balsti
 • maģistrālie cauruļvadi
 • ēkas
 • ūdens un kanalizācijas sistēmas
 • apkures un ventilācijas sistēmas
 • dzesēšanas un saldēšanas sistēmas
 • ceļu būvniecība
 • dabasgāzes sistēmas mājsaimniecībā

http://www.tuev-nord.de/lv/buvuzraudziba-478.htm
Uz augšu Izdrukāt lapu
buvuzraudziba-478.htm
Kontaktinformācija
TUV NORD Baltik

TUV NORD Baltik
Sāremas 3
Rīga, LV-1005

+371 67370391 +371 67820303 infotuv-nord.lv Kontaktu forma
Būvuzraudzības nodaļa
+371 67370391 +371 67820303 i.sviksatuv-nord.lv Kontaktu forma

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Baltik SIA
Visas tiesības aizsargātas.
TÜV NORD Group loceklis

Par mums
Bīstamo iekārtu inspekcija Sertifikācija Testēšanas laboratorija Metināšanas birojs Personāla sertifikācijas centrs Būvuzraudzība Produkcijas sertificēšana eksportam
Akreditācija
Kontakti
Projekti
Sadarbības partneri