Inspekcija

Bīstamo iekārtu inspekcija

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" Inspekcija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (akreditācijas apliecība LATAK-I-136) saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17020 standartu un ir kompetenta veikt bīstamo iekārtu inspicēšanu sekojošās sfērās:

  • celšanas iekārtas (lifti, kravas celtņi, pacēlāji cilvēku celšanai u t.l.);
  • stacionārās spiedieniekārtas (vienkāršās spiedieniekārtas, karsējamās spiedieniekārtas, aukstuma spiedieniekārtas, degošu un sprādzienbīstamu gāzu spiedieniekārtas);
  • transportējamās spiedieniekārtas (transportējamās cisternas un konteineri);
  • transportējamie gāzes baloni un to uzpildes stacijas;
  • maģistrālie cauruļvadi (naftas un gāzes transportēšanai, tvaika un karstā ūdens transportēšanai);
  • bīstamo vielu uzglabāšanas noliktavas (bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri, degvielas uzpildes stacijas (DUS));

Spiedieniekārtas un to kompleksi

Inspekcija

Spiedieniekārtas un to kompleksi

Veicam sekojošas Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās pārbaudes: pirmreizējā tehniskā pārbaude – pārbaude pirms spiedieniekārtu kompleksa reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā; kārtējā tehniskā ...

Lasīt vairāk
Transportējamās spiedieniekārtas

Inspekcija

Transportējamās spiedieniekārtas (ADR)

Tehniskās pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 538 un MK noteikumiem Nr. 500 sekojošiem iekārtu veidiem -  piestiprinātās cisternas (autocisternām), cisternkonteineri noņemamās...

Lasīt vairāk

Cauruļvadi naftas un gāzes produktu transportēšanai

Inspekcija

Cauruļvadi naftas un gāzes produktu transportēšanai

Maģistrālā cauruļvada pirmreizējo pārbaudi veicam pirms maģistrālā cauruļvada reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā.

Lasīt vairāk
Kravas celtņi

Inspekcija

Kravas celtņi

Veicam pirmreizējo tehnisko pārbaudi, kārtējās tehniskās pārbaudes, kā arī ārpuskārtas tehniskās pārbaudes noteikumu noteiktajā kārtībā. 09.02.2010. MK noteikumi Nr.113...

Lasīt vairāk

Degvielas uzpildes stacijas

Inspekcija

Degvielas uzpildes stacijas

Veicam degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu pilno pārbaudi stacijas uzstādīšanas laikā, pirms stacijas reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā un pēc tehnoloģisko iekārtu ražotāja...

Lasīt vairāk
Lifti – tehniskās pārbaudes

Inspekcija

Lifti – tehniskās pārbaudes

Tehniskās pārbaudes (hidrauliskie, elektriskie). Veicam pirmreizējās tehniskās pārbaudes pirms lifta nodošanas ekspluatācijā. Kārtējās tehniskās pārbaudes. Ārpuskārtas tehniskās pārbaudes.

Lasīt vairāk

Rezervuāri

Inspekcija

Rezervuāri

Rezervuāra pirmreizējo pārbaudi veicam pirms rezervuāra reģistrācijas bīstamo iekārtu reģistrā. Rezervuāriem veic šādas kārtējās tehniskās pārbaudes saskaņā ar piemērojamiem standartiem

Lasīt vairāk

http://www.tuev-nord.de/lv/bistamo-iekartu-inspekcija-448.htm
Uz augšu Izdrukāt lapu
bistamo-iekartu-inspekcija-448.htm
Kontaktinformācija
TUV NORD Baltik

TUV NORD Baltik
Sāremas 3
Rīga, LV-1005

+371 67370391 +371 67820303 infotuv-nord.lv Kontaktu forma

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Baltik SIA
Visas tiesības aizsargātas.
TÜV NORD Group loceklis

Par mums
Bīstamo iekārtu inspekcija Sertifikācija Testēšanas laboratorija Metināšanas birojs Personāla sertifikācijas centrs Būvuzraudzība Produkcijas sertificēšana eksportam
Akreditācija
Kontakti
Projekti
Sadarbības partneri