Metinātāju sertificēšana

Sertifikācijas centrs

Metinātāju sertifikācija

Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" piedāvā metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

2007. gada 15. augustā Tehnisko ekspertu SIA "TUV NORD Baltik" personāla sertifikācijas centrs tika akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstoši Eiropas standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām un ir kompetents veikt sekojošo metinātāju profesionālās kompetences sertifikāciju:

  • metinātājs, kurš metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā (18.07.2006 MK noteikumu Nr.588 "Metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu sertificēšanas kārtība reglamentētajā sfērā" II nodaļa);
  • metinātājs, kurš metina spiedieniekārtas un to kompleksus (02.05.2000 Ministru kabineta noteikumu Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem" 10. punkts un PED direktīvu 97/23/EC);
  • metinātājs, kurš metina metālmateriālus nereglamentētajā sfērā SIA „TUV NORD Baltik” personāla sertifikācijas centra metodika Nr. M (2.4) 3007-001-M "Kandidāta sertifikācija. Metinātājs" no 08.06.2016. Sertifikācija tiek veikta saskaņā ar sekojošiem Eiropas standartiem: LVS EN 287-1:2012 un LVS EN ISO 9606 2-5:2006 L.

 

Personāla sertifikācijas shēma (metinātāji, lodētāji un lodēšanas operatori, metināšanas operatori un kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāji)
Sertifikācijas process ietver:

1.Kandidāta reģistrācija.
Lai pieteiktos sertifikācijas procesam kandidāts vai kandidāta darba devējs aizpilda atbilstošu pieteikumu sertifikācijai, papildus iesniedzot sekojošus dokumentus:
• Pases kopiju,
• izglītības dokumenta par teorētiskās un praktiskās sagatavošanas kursu beigšanu kopiju,
• fotogrāfijas (4 x 5 cm 2 gab., pēc nepieciešamības)
Kandidātam vai kandidāta darba devējam ir jāiesniedz pieteikumu katrai sfērai atsevišķi.
2. Sagatavošana eksaminācijas procesam (dokumentācijas izskatīšana un informācijas apkopošana).

3. Kandidāta kompetences eksaminācija.


4. Nepieciešamo laboratorijas testu veikšana.

5. Kandidāta sertifikācija (kvalifikācijas sertifikāta piešķiršana).


http://www.tuev-nord.de/lv/metinataju-sertificasana-499-metinataju-sertifikacija-599.htm
Uz augšu Izdrukāt lapu
metinataju-sertificasana-499-metinataju-sertifikacija-599.htm
Kontakts
TUV NORD Baltik

TUV NORD Baltik
Sāremas 3
Rīga, LV-1005

+371 67370391 +371 67820303 infotuv-nord.lv Kontaktu forma
Personāla sertifikācijas centrs
+371 67373138 +371 67820303 aftuv-nord.lv

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Baltik SIA
Visas tiesības aizsargātas.
TÜV NORD Group loceklis

Par mums
Bīstamo iekārtu inspekcija Sertifikācija Testēšanas laboratorija Metināšanas birojs Personāla sertifikācijas centrs Būvuzraudzība Produkcijas sertificēšana eksportam
Akreditācija
Kontakti
Projekti
Sadarbības partneri