Akreditācija

TE SIA TUV NORD Baltik akreditētās sfēras

Tehnisko Ekspertu SIA TUV NORD Baltik Inspekcija ir akreditēta institūcija atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020 standartam un Ministru Kabineta noteikumiem sekojošās sfērās:

 • dabas gāzes iekārtas,
 • lifti,
 • maģistrālie cauruļvadi,
 • spiedieniekārtas un to kompleksi,
 • katliekārtas,
 • degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas,
 • kravas celtņi,
 • cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji,
 • bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri,
 • transportējamās spiedieniekārtas TPED
 • autocisternas ADR
 • eskalatori un konveijeri,
 • sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas.

Tehnisko Ekspertu SIA TUV NORD Baltik Sertifikācijas birojs ir kompetents atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17065 prasībām un Ministru Kabineta noteikumiem veikt produktu sertifikāciju:

 • rezervuāriem,
 • vienkāršām spiedtvertnēm,
 • spiedieniekārtām un to kompleksiem,
 • liftiem,
 • elektriskām un elektroniskām iekārtām.

 


Tehnisko Ekspertu SIA TUV NORD Baltik Laboratoriskās testēšanas un diagnostikas birojs ir kompetents veikt kalibrēšanu un testēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025 prasībām sekojošās sfērās:

 • naftas un naftas produktu vertikālo cilindrisko rezervuāru,
 • tehnoloģisko cauruļvadu,
 • spiedtvertņu un enerģētisko objektu,
 • karstā ūdens un tvaika cauruļvadu,
 • portālo celtņu,
 • celšanas un kraušanas iekārtu,
 • metālizstrādājumu un metālkonstrukciju nesagraujošā testēšana (NDT) ar:
 • vizuālo,
 • ultraskaņas,
 • penetrācijas,
 • radiogrāfijas,
 • magnētisko daļiņu metodēm.
 • metālisko materiālu un šuvju mehāniskā testēšana,
 • elektroiekārtu testēšana,
 • audio, video un līdzīgās elektroniskās ierīces,
 • mašīnu elektroaprīkojuma,
 • gaismekļu, kas paredzēti lietošanai mājsaimniecībā un citiem mērķiem,
 • informācijas tehnoloģiju iekārtu,
 • elektrisko mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātu drošuma un vispārīgo prasību pārbaude.


Tehnisko Ekspertu SIA TUV NORD Baltik Metināšanas birojs ir kompetents veikt produktu sertifikāciju atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17065 prasībām sekojošās sfērās:

 • metināšanas procesu sertifikācija,
 • lodēšanas procesu sertifikācija,
 • metināšanas ražotnes sertifikācija,
 • spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgās savienošanas (metināšanas un lodēšanas) procedūru apstiprināšana,
 • tērauda un alumīnija konstrukcijas,
 • brīvi stāvošu dumeņu sertifikācija


Tehnisko Ekspertu SIA TUV NORD Baltik Personāla sertifikācijas centrs ir kompetents veikt personu sertifikāciju atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām un Ministru Kabineta noteikumiem sekojošās sfērās:

 • metinātāju sertificēšana,
 • lodētāju sertificēšana,
 • kontaktmetināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana,
 • metinātāju sertificēšana, kuri metina metālmateriālus reglamentētā sfērā,
 • personāla sertificēšana (metinātāji un lodētāji), kuri veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu.

http://www.tuev-nord.de/lv/akreditacija-443.htm
Uz augšu Izdrukāt lapu
akreditacija-443.htm
Kontaktinformācija
TUV NORD Baltik

TUV NORD Baltik
Sāremas 3
Rīga, LV-1005

+371 67370391 +371 67820303 infotuv-nord.lv Kontaktu forma

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Baltik SIA
Visas tiesības aizsargātas.
TÜV NORD Group loceklis

Par mums
Bīstamo iekārtu inspekcija Sertifikācija Testēšanas laboratorija Metināšanas birojs Personāla sertifikācijas centrs Būvuzraudzība Produkcijas sertificēšana eksportam
Akreditācija
Kontakti
Projekti
Sadarbības partneri