MENU

ارزش‌یابی مراکز داده

 

نقص در زیرساخت‌های فناوری‌های اطلاعات، به صورت کلی می‌تواند منجر به زیان‌های هنگفت مالی سازمان‌ها ‌شود. این مورد، یکی از دلایلی است که بهره‌برداران مراکز داده و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، نیاز پیدا خواهند کرد تا به صورت هدفمند، مخاطرات امنیتی مرتبط با زیرساخت‌ را شناسایی و به صورت حرفه‌ای به آن توجه و با آن مقابله نمایند.

خدمات ارزش‌یابی مراکز داده، در راستای این حساسیت موجود، به شکل بازرسی، ممیزی و صدور گواهینامه و بر مبنای معیارهای شرکت TÜV IT به نام Trusted Site Infrastructure (TSI) ارائه می‌شود.

معیار مذکور که برگرفته از راهنماهای ملی و بین‌المللی شناخته شده و با استفاده از گزیده بهترین نکات مطرح شده ایشان، که با تجارب ارزیابی مراکز داده و نگاه ارزشمند طراحان و پیاده‌سازان این زیرساخت حیاتی، همراه و نگاشته شده، جامعیت لازم برای ارزش‌یابی این زیرساخت حیاتی سازمان‌ها را به خوبی دارا می‌باشد. سازمان‌هایی که بر مبنای این معیار گواهینامه دریافت کنند، می‌توانند اثبات نمایند که با استفاده از فناوری به‌روز و مناسب، دسترس‌پذیری قابل اطمینانی را برای کاربران ایجاد کرده‌اند. همچنین گواهینامه مذکور کمک می‌کند که مخاطرات مرتبط با مرکز داده، کمینه شده و گواه آن است که مرکز مذکور، در قبال مشتریان خود به شکلی مسئولانه و قابل اعتماد، خدمات تعریف شده را ارائه می‌نماید.

بر مبنای این معیار، مراکز داده، به چهار سطح (Level) اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند و فرآیند عمومی برای این خدمت، شامل مراحل ذیل است: