MENU
زیر ساخت فناوری اطلاعات

زیر ساخت فناوری اطلاعات

زیر ساخت فناوری اطلاعات

ارزش‌یابی مراکز داده

نقص در زیرساخت‌های فناوری‌های اطلاعات، به صورت کلی می‌تواند منجر به زیان‌های هنگفت مالی سازمان‌ها ‌شود. این مورد، یکی از دلایلی است که بهره‌برداران مراکز داده و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، نیاز پیدا خواهند کرد تا به صورت هدفمند، مخاطرات امنیتی مرتبط با زیرساخت‌ را شناسایی و به صورت حرفه‌ای به آن توجه و با آن مقابله نمایند.
Read more

اندازه‌گیری و انرژی هوشمند

تعهد جهانی به گردش انرژی و استفاده از انرژی‌های بازگشت‌پذیر، منجر به چالش بزرگی برای سیستم‌های تأمین‌ انرژی شده است. این مهم، ضرورت وجود شبکه‌های هوشمند (Smart Grid) را غیر قابل انکار می‌سازد. تأمین‌کنندگانی که می‌خواهند در بخشی از این بازار مهم وارد شوند، نیازمند همکاری شرکت‌هایی همچون TÜV IT هستند که بتوانند هم برای آزمایش و صدور گواهینامه اجزای هوشمند ایشان، و هم برای تعیین امن بودن عملیات سیستم‌ها و نیز برای توسعه زیرساخت مناسب، یاری‌گر ایشان باشند.
Read more

ارتباطات امن در اینترنت

تبادل اطلاعات الکترونیکی، پایه‌ای اساسی برای کسب و کار پیشرفته امروز دنیا می‌باشد. در این بین، تصدیق هویت طرف تبادل اطلاعات و نیز محرمانگی و یکپارچگی (صحت) داده الکترونیکی مرتبط، حائز اهمیت می‌باشد.
Read more