MENU

امنیت موبایل

 

گسترش غیر قابل توقف استفاده از تلفن‌های هوشمند و سایر تجهیزات سیار، ضرورت استفاده از این تجهیزات را نه تنها در محیط‌های خصوصی، بلکه در محیط‌های تجاری، به حقیقتی غیر قابل انکار تبدیل نموده است. روند مذکور و گسترش امکانات مرتبط، موضوع Mobility را در سطح جدیدی در سازمان‌ها مطرح می‌کند و به صورتی بنیادی، چالش‌های فناوری اطلاعات را تغییر می‌دهد. با افزایش تسهیل امور و نیز قابلیت‌های این سیستم‌ها، در کنار شبکه‌هایی که با افزایش مستمر پیچیدگی و عدم شفافیت روبرو هستند، فواید مذکور، با مخاطرات قابل ملاحظه‌ای، در تضاد قرار می‌گیرند و با این توصیف، خدمات ارزش‌یابی و مشاوره‌ای، برای تمامی جنبه‌های امنیت حوزه موبایل و به منظور برقراری سطح امنیتی مناسب و بهینه، ضروری به‌نظر می‌رسد.

 

(Enterprise Mobility Management (EMM

EMM مفهوم گسترده‌ای در زمینه راهبردهای قابل گزینش برای موبایل است که هدف آن، حصول اطمینان از کارآیی و امنیت استفاده از اجزای مذکور در محیط موبایل می‌باشد. TÜV IT قادر است به‌صورتی قابل اطمینان و از طریق خدمات ارزش‌یابی و مشاوره‌ای خود در نواحی ذیل، سطح امنیت شما را افزایش دهد:

 

  • راهبردهای حوزه موبایل، مفاهیم امنیتی و راهنماها
  • تجهیزات سیار
  • سیستم‌های عامل (OS) موبایل و ویژگی‌های آن
  • برنامه‌های کاربردی (App) برای سیستم‌های عامل موبایل
  • برنامه‌های کاربردی و خدمات برای تجهیزات سیار
  • راه‌حل‌های شبکه‌های پیچیده موبایل
  • زیرساخت فناوری اطلاعات برای تجهیزات و خدمات موبایل

خدمات ما با توجه به روش‌های اجرایی و معیارهای آزمایش و ارزش‌یابی متناسب با سناریوهای تهدید تعریف شده در استانداردهای ملی و بین‌المللی، و نیز تجارب برتر (همانند OWASP، WASC، CESG و German BSI) به شما پیشنهاد می‌شود.


در این فرآیند، خدمات ارزش‌یابی و مشاوره‌ای خاص و متناسب شده‌ای برای برنامه‌های کاربردی تجهیزات سیار ارائه می‎شود.

تحلیل برنامه‌های کاربردی، بر مبنای هر دو روش‌ آزمایش ایستا (Static) و پویا (Dynamic) انجام می‌شود.


با خدمات این حوزه، روشی کارامد برای آزمایش زیرساخت سازمان‌هایی که برای استفاده از تجهیزات سیار، بسط یافته‌اند (چه در رایانش ابری (Cloud) و چه داخلی (On-Premise)) ، ارائه می‌نمائیم. هدف در این حوزه، شناسایی شکاف‌های امنیتی فنی و سازمانی است.


این خدمت ارزش‌یابی و نیز خدمات مشاوره‌ای مرتبط، به‌منظور تحلیل آسیب‌پذیری‌های خدمات اینترنت برای کارکردهای برنامه‌های کاربردی و سیستم‌های عامل تجهیزات سیار طراحی شده‌ است. در این حوزه، مواردی همچون اقدامات امنیتی فراهم شده با خدمت و نیز همراه شده با فراهم‌آورندگان خدمات و محصولات فناوری اطلاعات، مورد توجه قرار می‌گیرند.


این خدمت، مرتبط با آزمایش راه‌حل‌های منفرد (Individual Product Soloutions) می‌باشد. از جمله برنامه‌های کاربردی، سخت‌افزارهای خاص و اجزای نرم‌افزار و همچنین ارزش‌یابی رابط کاربری، در این حوزه مورد توجه هستند.