MENU
  1. ارزیابی عملکرد زیست محیطی ISO14031
  2. استانداردهای عمومی سیستم مدیریت
  3. صدور گواهینامه

استاندارد بین المللی ایزو ۱۴۰۳۱ (ISO 14031) ( ارزیابی عملکرد محیط زیستی – خطوط راهنما) یک فرآیند مدیریتی است که سازمان را قادر می‌ساد عملکرد خود را در زمینه محیط زیست با استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و اطلاعات قابل اطمینان و قابل تصدیق را به طرف‌های ذینفع ارائه دهد. هدف از این استاندارد ارائه یک مدل برای تعریف شاخص‌هاای معین، سنجش دوره‌ای شاخص‌ها و همچنین ارائه گزارش عملکرد محیط زیستی به جامعه و طرف‌های ذینفع با یک بیان مشترک می‌باشد. این استاندارد به سازمان کمک می‌کند ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تری از عملکرد خود در زمینه محیط زیست داشته باشد و با تعیین اهداف و معیارها اقدام به بهبود مستمر در عملکرد خود نموده و روند آن را به نمایش بگذارد. برخی از مزایای بهره‌گیری از استاندارد  ایزو۱۴۰۳۱ (ISO 14031) برای سازمان‌ها از قرار زیر است:

 • کمک به گردآوری داده‌ها برای خود اظهاری‌های محیط زیستی
 • ارزیابی دقیق عملکرد سازمان در زمینه محیط زیست و تامین کنندگان
 • ارتقاء سطح ممیزی‌های داخلی با استفاده از الگوی بین المللی
 • ایجاد بستر لازم برای ارتباط چند‌جانبه بین سازمان، تامین کنندگان و جامعه
 • ایجاد تصویری مثبت از سازمان در جامعه
 • فرآهم آوردن زمینه لازم برای قضاوت جامع در تمام زمینه‌های محیط زیست مانند: 
   • آلودگی‌های منتشره از سازمان
   • هزینه‌ها و سرمایه‌گذای‌های محیط زیستی
   • آموزش و فرهنگ‌سازی محیط زیست
   • مصرف منابع طبیعی (شامل مواد و انرژی)
   • جهت‌گیری های مدیریتی
   • تعیین سطح مبنا و تغییرات آن
   • امکان ارائه روند عملکرد محیط زیستی
   • گزارش‌دهی به طرف‌های ذینفع (مشتری، سهامدارو قانونگذار)

این استاندارد می تواند به منظر ثبت و صدورو گواهینامه، توسط کلیه سازمان‌ها به خدمت گرفته شود. در همین راستا شرکت TÜV NORD Iran با تکیه بر صلاحیت و تجربه ارزیابان و متخصصان خود ، آماده ارائه خدمت ارزیابی، ثبت و صدور تاییدیه انطباق مبتنی بر استاندارد ISO 14031 می‌باشد.

در صورت تمایل لطفا فرم درخواست خدمات صدور گواهینامه را پر نمایید.

TÜV NORD Iran

صدور گواهینامه

021-88735481
Fax: 021-88746047

Cert.Office@tuvnordiran.com

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details