MENU

فرصت‌های همکاری آکادمی توف ایران - آلمان

علاقه‌مندان به همکاری در آکادمی توف ایران - آلمان در حوزه‌های زیر می‌توانند اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایند.

فرم همکاری اساتید

------------------------------------------------------------------------------------------

تجارب کاری در خصوص به‌کارگیری عملی موضوع ذکر شده با ذکر محل و مدت

رفرنس مربوط به دو مورد از تجارب عنوان شده

سوابق تدریس در موضوع ذکر شده با ذکر محل و مدت

رفرنس مربوط به دو مورد از سوابق عنوان شده

------------------------------------------------------------------------------------------

تجارب کاری در خصوص به‌کارگیری عملی موضوع ذکر شده با ذکر محل و مدت

رفرنس مربوط به دو مورد از تجارب عنوان شده

سوابق تدریس در موضوع ذکر شده با ذکر محل و مدت

رفرنس مربوط به دو مورد از سوابق عنوان شده

------------------------------------------------------------------------------------------

تجارب کاری در خصوص به‌کارگیری عملی موضوع ذکر شده با ذکر محل و مدت

رفرنس مربوط به دو مورد از تجارب عنوان شده

سوابق تدریس در موضوع ذکر شده با ذکر محل و مدت

رفرنس مربوط به دو مورد از سوابق عنوان شده

خواهشمند است قسمت های ستاره دار را تکمیل نمایید.

شرکت توف نورد ایران متعهد می شود از اطلاعات شخصی شما حفاظت نماید.خواهشمند است خط¬مشی محرمانگی شرکت را مطالعه فرمایید.

اطلاعات تماس شما صرفا به منظور ارائه خدمات درخواستی از طرف شما مورد استفاده قرار می گیرد و نزد ما محرمانه نگهداری می شود. این اطلاعات در صورت تمایل شما پس از انجام درخواست از بانک داده های ما پاک خواهد شد. بدین منظور به صورت مکتوب از طریق ایمیل درخواست خود را ارسال نمایید.این اطلاعات در دسترس هیچ فردی خارج از سازمان قرار نخواهد گرفت.

در صورتی که بیش از سه موضوع برای آموزش مد نظر می باشد مجددا فرم را تکمیل کنید.