MENU
تایید صلاحیت‌های گروه توف نورد ایران

تایید صلاحیت‌های گروه توف نورد ایران

گروه مشارکتی توف نورد ایران تایید صلاحیت فعالیت‌های خود را در حوزه‌های زیر از سازمان‌های معتبر بین‌المللی دریافت کرده است.

صدور گواهینامه

ردیفموضوعتاریخ اخذ/اعتبارمرجع صادرکننده
1صدورگواهینامه‌‌های ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001-ISO 50001 -ISO 22000- FSSC22000-HACCP - ISO/TS 29001 (CRITICAL LOCATION)11.03.2021DAkkS آلمان
2صدورگواهینامه‌های  IFS - BRC 13.02.2018DAkkS آلمان
3صدورگواهینامه ISO 2700106.07.2019DAkkS آلمان
4صدورگواهینامه ISO 2999017.08.2017DAkkS آلمان
5صدورگواهینامه IATF 1694901.01.2017IATF
6صدورگواهینامه ISO 2000006.05.2018APMG International انگلستان
7صدورگواهینامه SA 800031.12.2018SAAS
8صدورگواهینامه ISO 5000126.06.2021DAkkS آلمان
9 صدورگواهینامه سیستم‌ مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:201526/10/1399مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
10گواهینامه تایید صلاحیت شرکت‌های بازرسی فنی23/09/1396مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
11صدور گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:201528/09/1399مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
12صدور گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی مئاد غذایی بر اساس سری استاندارد ISO22000:200528/09/1399مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)

بازرسی فنی

ردیفموضوعتاریخ اخذ/اعتبارمرجع صادرکننده
1گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره-رتبه یک در زمینه بازرسی فنی ورتبه سوم در بهینه سازی انرژی20/10/1399سازمان برنامه و بودجه /دفتر ریاست جمهوری
2تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع23/09/1396مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
3پروانه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی در زمینه‌های: مواد غذایی، کشاورزی و روغن‌های گیاهی-مواد معدنی-کالاهای مصرفی-کالاهای صنعتیسازمان ملی استاندارد ایران(ISIRI)
4گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی حفاظت از زنگ(حفاظت کاتدی و پوشش)*شرکت ملی گاز ایران
5گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی برق و ابزار دقیقشرکت ملی گاز ایران
6گواهی تأیید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی کالا در داخل کشور29/09/1397شرکت ملی گاز ایران