MENU
بخش‌های سازمانی

بخش‌های سازمانی

 • صدور گواهینامه (Certification)
 • بازرسی فنی (Technical Inspection) 
 • خدمات صنعتي(Industrial Services)
 • فناوری و مهندسی معدن (Mining Technology & Engineering)
 • فناوري اطلاعات (Information Technology)
 • آموزش (Training)
  • مدیریت و اجرای پروژه‌های بهبود عملکرد (Performance Improvement Projects)

صدور گواهینامه

 • ممیزی استانداردهای عمومی سیستم مدیریت
 • ممیزی استانداردهای سیستم مدیریت صنفی/ تخصصی
 • ممیزی استانداردهای پشتیبان / راهنمای سیستم مدیریت
 • رزیابی و تایید صلاحیت¬های فردی مرجع برای افراد
 • ممیزی / ارزیابی شخص دوم
 • ممیزی کیفیت خدمات

بازرسی فنی

 • پروژه‌هاي بازرسي فني
 • بازرسي تجهيزات حمل و نقل
 • ارزيابي انطباق محصول (Product Conformity Assessment)
 • بازرسي‌هاي مرتبط با CNG
 • ارزیابی انطباق در صنایع خودرو (Homologation)
 • بازرسی كيفيت ساختمان
 • بازرسی مرتبط با مقاوم‌سازی و بهسازی
 • ارزیابی ایمنی و تحلیل‌های فنی ساختمان‌ها و سازه‌ها
 • بازرسي كيفيت براي بيمه ساختمان
 • نظارت عاليه و كارگاهي

فناوری و مهندسی معدن

 • مشاوره فنی/ مهندسی معدن
 • بهره برداری
 • مطالعه امکان سنجی
 • بستن و احیا معدن
 • اکتشاف
 • فرآوری مواد معدنی

خدمات صنعتی

 • مديريت يكپارچگي دارايي (Asset Integrity Management -AIM)
 • مديريت قابليت اعتماد (Dependability Management)
 • مدیریت / ارزیابی / مهندسی ریسک
 • مميزي / بازرسی / مهندسي انرژي (Energy Audit / Inspection / Engineering)
 • امور محیط زیست (Environment Affairs)
 • مهندسي سبز(Green Engineering)
 • مديريت طرح‌ها و پروژه‌ها

مديريت و اجراي پروژه‌هاي بهبود عملكرد

 • برنامه‌ريزي جامع سازماني
 • تعالي سازماني
 • مهندسی عملکرد
 • خدمات مرتبط با آزمايشگاه‌ها (ISO 17025, ISO 15189)
 • شش سيگما (SIX SIGMA)
 • ترازيابي/الگوبرداري (Benchmarking)
 • مهندسي ارزش و بهره‌وري
 • مديريت پروژه

فناوري اطلاعات

 • ارزیابی امنیت فناوری اطلاعات
 • امنیت سایبری
 • امنیت پرداخت
 • ارزیابی کیفی فناوری اطلاعات
 • کیفیت نرم افزار
 • بررسی زیرساخت های فناوری اطلاعات
 • صدور گواهینامه مرکز داده