MENU
  1. مشاوره
  2. معدن
  3. خدمات صنعتی

یکی از خدمات کلیدی و قدرتمند گروه DMT مشاوره در پروژه‌های بزرگ معدنی، صنعتی، ساخت و ساز و تامین مالی می‌باشد. در حوزه منابع طبیعی خدمات مشاوره در بخش‌های: معدن نفت وگاز، شیل‌های نفتی، ماسه‌های نفتی کک و زغالسنگ فلزات پایه و گرانبها عناصر کمیاب خاکی انجام می‌شود.

در این راستا گروه DMT با همکاری TÜV NORD Iran و به منظور پشتیبانی از مشتریان خود، در هر مرحله از پروژه‌های بزرگ و پیچیده خدمات کامل و همه جانبی را از نظر مباحث فنی و ارزیابی‌های اقتصادی به شرح زیر ارائه می¬دهد:

 • مدیریت پروژه و مدیریت ریسک
 • طراحی و نگهداری نیروگاه
 • ارزیابی مقدماتی اقتصادی(PEA)
 • نظارت و برنامه ریزی بر اکتشاف
 • تهیه گزارش رده بندی ذخایر براساس کدJORC,USGS،و ..
 • مطالعات امکان سنجی و تخمین هزینه¬های عملیاتی
 • طراحی کارخانه¬های کک سازی و نیروگاه ها
 • انتخاب تجهیزات
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • مدیریت آب وتهویه معادن