MENU
تکنولوژی و مهندسی معدن

تکنولوژی و مهندسی معدن

بهره برداری صحیح و علمی از منابع طبیعی مستلزم هدف گذاری، طرح‌ریزی و مدیریت منسجم با بهره گیری از دانش فنی، فناوری‌های روز،کارشناسان و متخصصان زبده است، تا بتوان در مسیر توسعه پایدار حرکت کرد.

در این راستا شرکتTÜV NORD Iran با پشتیبانی فنی و تخصصی گروه DMT در شهر Essen آلمان، اقدام به ایجاد بخش "فناوری و مهندسی معدن" و فعالیت در زمینه مباحث تخصصی همچون مشاوره، اکتشاف، طراحی، برنامه ریزی و استخراج منابع طبیعی (معدن/نفت و گاز/کک و زغالسنگ) کرده است. از سال 2007 گروه DMT به عضویت گروه TÜV NORD آلمان درآمده است.

طیف گسترده خدمات فناوری و مهندسی معدن گروه DMT با به کارگیری دانش روز، متخصصین زبده و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه در حوزه‌های زیر ارائه می‌شود:

این خدمات بر اساس معیار‌های تعیین شده در استاندارد‌های بین المللی ،ضوابط و مقررات مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران و همچنین روش‌های اجرایی و ضوابط TÜV NORD Iran ارائه می‌گردد.