MENU

ارزیابی و صدور شناسنامه ساختمان

توجه هم‌زمان به شرایط اقلیمی و تأثیرات زیست محیطی، دانش ساختمان‌سازی نوین و همچنین رویکردهای بهینه سازی مصرف انرژی مدرن، روش مطلوبی را ارائه می‌نماید که ضمن برآورده ساختن نیازهای توسعه اقتصادی، جنبه‌های اکولوژی نیز مورد توجه قرار گیرند. از جمله معیارهای توسعه پایدار که در ارزیابی یک ساختمان مورد توجه قرار می‌گیرند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • معیارهای بهره‌وری آب
  • ملاک‌های کارایی و عملکرد انرژی
  • معیارهای بهره‌وری مواد، منابع و مصالح
  • شاخص‌های بهداشت و سلامت، کیفیت محیط داخلی
  • شاخص‌های اکولوژیکی، پساب و بازیافت مواد

شرکت TÜV NORD Iran بر مبنای درخواست کارفرما و یا قواعد و استانداردهای ملی و بین‌المللی ساختمان‌های سبز و توسعه پایدار (مانند DGNB آلمان، LEED امریکا، BREEM انگلستان، IECC و غیره) و همچنین مبحث 19 مقررات ملی ساختمان اقدام به ارزیابی، ارائه راهکارهای بهبود و صدور گواهینامه مرتبط می‌نماید.