MENU
انرژی‌های تجدید پذیر

انرژی‌های تجدید پذیر

هولدینگ بین‌المللی TÜV NORD به‌عنوان یکی از مراجع معتبر و پیشرو در زمینه انرژی‌های نو برای ارائه خدمات فنی تخصصی در زمینه‌های امکان‌سنجی، ساخت، نصب و راه‌اندازی، بهره برداری و سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله باد، فتوولتاییک، بیوگاز و بیوماس و برق سبز فعالیت می‌نماید.

TÜV NORD Iran بر مبنای انواع استانداردهای صنفی/ منطقه‌ای/ بین‌المللی صدور گواهینامه مانند EN، IEC خدمات زیر را در خصوص پروژه‌های انرژی نو ارائه می‌نماید:

  • مطالعات امکان‌سنجی/ بهره‌وری اقتصادی (Feasibility Study/Economical Productivity)
  • ارزیابی سایت و پیش بینی منابع انرژی‌های نو(Site Assessment/Resource Prognosis)
  • بازنگری طراحی، ارزشیابی و صدور گواهینامه برای پروژه (Design Review, Project Evaluation and Certification)
  • مطالعه اثرات زیست محیطی (Environmental Impact Studies)
  • خدمات بازرسی فنی حین ساخت(Construction Inspection)
  • بازرسی و پایش بهره برداری (Operational Monitoring and Inspection)
  • ارزیابی ریسک (Risk Analysis)
  • ارزیابی فنی و اقتصادی سرمایه گذاری طرح‌ها

علاوه بر این گروه TÜV NORD آماده ارائه طیف وسیعی از خدمات تصدیق و صحه گذاری‌ها شامل تائید طراحی و تست نمونه اولیه بوده و صدور گواهینامه تائید نوع (Type Test) برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات مختلف و همچنین برای تأمین کنندگان سیستم‌های کلی را فراهم می‌آورد.

این خدمات شامل انجام آزمون تائید نوع (Type Test)، بازرسی اولیه از سایت تولید و نظارت بر اقدامات پایش ساخت و صدور گواهینامه‌های مربوط است.