MENU

صدور گواهينامه انطباق محصول با قواعد اتحادیه اروپا

به منظور صدور و فروش محصولات در اتحادیه اروپا نیاز به دریافت نشان CE می باشد.

دریافت نشان CE بدین معنی است که تولید کننده ادعا دارد که محصول مورد نظر در انطباق با تمامی قواعد اروپایی (Directives) و استاندارهای مرتبط به آن (Harmonized Standards) تولید می شود. دارا بودن این نشان علاوه بر مجوز ورود به بازارهای اروپایی، به عنوان مزیت رقابتی در بازار دیگر کشورهای جهان نیز به حساب می آید.

دریافت این نشان در اغلب موارد نیازمند آن است که انجام بازرسی ها و آزمایش های مرتبط، زیر نظر یکی از مراجع ثالث رسمی تایید شده مانند شرکت TÜV NORD و در آزمایشگاه های مورد تایید صورت گیرد.

شرکت TÜV NORD مرجع رسمی ثالث اروپای متحد با شماره 0044 می باشد.