MENU

امور انرژی

  1. انرژی
  2. خدمات صنعتی

با رشد روزافزون مصرف انرژی و با در نظر گرفتن منافع اقتصادی و عملکرد زیست محیطی بخش‌های انرژی‌بر، لزوم آگاهی انجام مطالعات در زمینه شناخت منابع انرژی، روش‌های بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری انرژی، به کار بستن راهکارهای کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه انرژی، استقرار و ممیزی سیستم مدیریت انرژی بیش از پیش احساس می‌شود.

TÜV NORD Iran بر اساس تشخیص نیازهای ذکر شده و اعتقاد به‌ضرورت آگاهی در نزد مصرف کنندگان انرژی، با پشتیبانی فنی و تخصصی سازمان مادر (هولدینگ بین‌المللی) TÜV NORD و با بهره گیری از اطلاعات، دانش فنی و فناوری‌های روز، نرم‌افزارهای تحلیلی و کارشناسان و متخصصان واجد صلاحیت، کلیه خدمات و آموزش‌های مرتبط با بخش انرژی را سازماندهی نموده است.

این شرکت با بهره گیری از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های خود، خدمات زیر را در بخش انرژی ارائه می‌نماید:

 • ممیزی فنی انرژی
 • مهندسی انرژی
  • طرح‌ریزی سیستم‌های بازیافت انرژی
  • مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌های انرژی و تعیین جریان بهینه انرژی
  • ارزیابی ریسک و قابلیت اطمینان سیستم‌های انرژی
  • طرح‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت انرژی
  • انرژی‌های تجدیدپذیر
 • اندازه گیری و تصدیق (Measuring & Verification)
 • بازرسی معیار مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و ساختمان‌ها
 • الگوبرداری سیستماتیک (Benchmarking) مصرف انرژی و تعیین نقشه راه برای کاهش مصرف انرژی
 • امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح‌‌های بهبود عملکرد انرژی
 • طراحی و اصلاح فرآیندها در راستای توسعه پایدار
 • تحلیل یکپارچه سیستم و بهینه‌سازی نقاط عملکردی فرآیند
 • ارزیابی و بهبود کیفیت توان الکتریکی
 • بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی و ساختمان‌ها
 • برگزاری دوره‌های آموزش مدیریت/ ممیزی/ مهندسی انرژی
Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details