MENU

Stabilna tlačna oprema

Dokumentacija za odobrenje konstrukcije tlačne opreme

Tijelo za ocjenu sukladnosti kroz postupke Ocjene sukladnosti (module), provodi i OVJERU KONSTRUKCIJE, te izdaje dokument ODOBRENJE KONSTRUKCIJE za predmetnu tlačnu opremu.

Potrebna dokumentacija za izradu odobrenja konstrukcije opreme pod tlakom sadrži:

 1. Zahjev za inspekcijom opreme pod tlakom;
 2. Kratki opis proizvoda i izjava da isti zahtjev nije već upućen drugom Tijelu za ocjenu sukladnosti;
 3. Analiza opasnosti / rizika;
 4. Izbor modula za izradu prema pravilniku;
 5. Proračun;
 6. Sklopni crtež ( kod složenijih proizvoda i drugi crteži iz kojih je moguće vidjeti dimenzije svih tlačnih dijelova);  
 7. Natpisnu pločicu;
 8. Upute za rukovanje, rad i održavanje;
 9. Izjavu projektanta / proizvođača o sukladnosti.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na odobrenje u dva primjerka na kontrolu i ovjeru. Kod izrade projekata, projektanti često opterećeni premalim vremenskim rokovima, pažnju uglavnom obrate na osnovni element nekog tlačnog sklopa, npr, posudu, dok se ostali elementi sklopa obično marginaliziraju ili ih se uopće ne obuhvati proračunom. Tada obično nastaju problemi, jer Tijelo za ocjenu sukladnosti višekratno vraća dokumetaciju na doradu.
S ciljem što bržeg i kvalitetnijeg rješavanja predmeta, podnositelji zahtjeva moraju voditi računa o sljedećim bitnim naputcima:

 • Priložiti svu traženu dokumentaciju za odobrenje konstrukcije;
 • Izvršiti pravilnu kategorizaciju opreme i izbor modula za ocjenu sukladnosti;
 • Voditi računa o primjeni osnovnog materijala namijenjenog za tlačnu opremu (prema harmoniziranoj normi);
 • Obratiti pozornost na proračun svih dijelova tlačne opreme (nogari, uške, revizioni otvori…) – smanjuje se broj revizija;
 • Napraviti proračun potrebnog kapaciteta sigurnosnih uređaja-ventila;
 • Predati urednu dokumentacijua u kojoj je potpuno jasno tko je proizvođač tlačne opreme, tko izrađivač...;

Nadalje, bitno je naglasiti da se konstrukcija prema pravilniku o tlačnoj opremi prvenstveno analizira s aspekta čvrstoće u smislu krutosti i stabilnosti da izdrži sva moguća naprezanja koja mogu nastati u eksploataciji dok su stvari kao bojanje, smještaj u prostoru opreme pod tlakom, periodički pregledi, primijenjeni materijali… u nadležnosti nacionalne legislative i drugih pravilnika, a mogu se bitno razlikovati u pojedinim zemljama EU-a.