MENU

Seminar za interne auditore

ISO/IEC 27001:2013 međunarodno je priznati standard koji pomaže organizacijama da zaštite osjetljive informacije kroz strukturirano upravljanje informacijskim sustavima, ljudima i procesima. Jedan od osnovnih alata razvoja sustava i njegovog usklađivanja je permanentno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija.

 

Kvalitetno provedeni interni auditi sustava upravljanja informacijskom sigurnošću su nužan preduvjet zadovoljenja zahtjeva prema standardu ISO 27001 i kasnijoj certifikaciji (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sustava upravljanja informacijskom sigurnošću.

 

Cilj seminara

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja sigurnošću informacija. Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

Program seminara

Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po temama pripreme, provedbe i izvještavanja o rezultatima internih audita.

  • Dan 1 – Informacijska sigurnost u organizacijama
    •  Informacijske sigurnosti u kontekstu ISO 27001
  • Dan 2 – Provedba internog audita
    • Koncepti auditiranja, inicijacija i provedba audita
    • Zaključivanje audita I post audit aktivnosti
    • Završni, certifikacijski test

Tko može sudjelovati

Sve odgovorne osobe koje su u vlastitim organizacijama zadužene za upravljanje informacijskom sigurnošću, svi stručnjaci koji žele steći potrebna znanja za projekte uspostave ISMS-a u vlastitoj organizaciji s ciljem stjecanja ISO 27001 certifikata, voditelji odjela za internu reviziju i svi koji se bave internom revizijom ili to planiraju, te svi koji žele naučiti kako se uvodi, primjenjuje ili ocjenjuje sustav upravljanja informacijskom sigurnošću.

Certifikat

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO/IEC 27001:2013, od TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group, koji je priznat kod svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu i sl.).

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-croatia.hr ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr