MENU

ISO 9001:2015 za interne auditore

ISO 9001:2015 seminar za interne auditore

PROGRAM SEMINARA: ISO 9001:2015 za interne auditore 

Program obuhvaća predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po sljedećim temama:

 • Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom
 • Elementi sustava kvalitete po modelu ISO 9001:2015
 • Problematika uvođenja i primjene sustava kvalitete
 • Svrha i tipovi audita. Certificiranje sustava kvalitete
 • Postupci i slijed provedbe audita:   
  • priprema za audit
  • provođenje audita 
  • pisanje izvještaja i nalaza
 • Zahtjevi za auditora
 • Završna provjera znanja

CILJ EDUKACIJE:  

Učinkovita izobrazba osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sustava upravljanja kvalitetom. Osposobljavanja za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.)

 

Za sve dodatne informacije o edukacijama možete nas  kontaktirati na e-mail: edukacija@tuv-croatia.hr ili nas posjetite na našim web stranicama www.tuv-croatia.hr

Raspored je podložan izmjenama, sve edukacije je moguće prilagoditi Vašim potrebama i mogućnostima.