MENU
 1. Usluge
 2. Nadzor u gradnji

Od veljače 2012. godine dopunili smo paletu usluga TÜV Croatia-e uslugom "Stručnog nadzora" prema Zakonu o gradnji, a koji je obavezan za sve objekte za koje se izdaje "građevinska dozvola" u RH. Da bi dobili predodžbu koji su to objekti i investicije za koje je moguće nuditi stručni nadzor, navodimo popis građevina po područjima:

1. Grijanje, Ventilacija, Klimatizacija, Rashladna Tehnika, Priprema I Obrada Vode

Pod strojarskim projektima grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike, pripreme i obrade voda podrazumijevaju se projekti:

 • postrojenja za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju s pripadnim instalacijama
 • instalacija prirodnog (zemnog) plina i/ili ukapljenog naftnog plina (UNP) u zgradama s priključcima na distributivnu mrežu
 • priprema i distribucija pitke i tehnološke vode
 • kemijska priprema vode u industriji
 • toplinske stanice daljinskog vrelovodnog grijanja u zgradama
 • zaštita od požara i eksplozije u industriji i stambenim građevinama (hidranska mreža, sprinkleri, drenčeri, sustav zaštite s CO2 i drugi sustavi zaštite)
 • obrade otpadnih voda (mehanička, kemijska, biološka)
 • instalacija vodovoda i odvodnje izvan i unutar građevinskih objekata
 • ventilacije odimljavanja građevina
 • bazenska tehnika

2. Skladištenje I Prijenos Plinovitih I Tekućih Tvari

Pod strojarskim projektima skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari podrazumijevaju se projekti sljedećih postrojenja:

 • postrojenja za dobavu, skladištenje i razvod plinovitih i tekućih goriva
 • podzemna skladišta prirodnog plina i pripadajuća postrojenja
 • postrojenja za proizvodnju, razvod i korištenje tehničkih, medicinskih i procesnih plinova
 • postrojenja i cjevovodi za skladištenje, prijenos povišenog tlaka i distribuciju pitke i tehnološke vode
 • postrojenja i cjevovodi za prikupljanje i prijenos otpadnih voda
 • postrojenja i cjevovodi za hidrotehničku melioraciju (crpne stanice, tlačni transportni cjevovodi za natapanje i odvodnju)
 • zaštita od korozije i katodna zaštita
 • magistralni i distributivni plinovodi
 • vrelovodi i toplovodi u sustavu daljinskog grijanja
 • parovodi i cjevovodi kondenzata
 • naftovodi
 • magistralni, regionalni i distributivni vodovodi
 • cjevovodi raznih medija u procesnoj industriji (mljekare, pivovare, rafinerije, tvornice lijekova, prehrambena industrija, kemijska industrija)
 • spremnici goriva i raznih medija u procesnoj industriji
 • pretakališta goriva i drugih medija u procesnoj industriji
 • pumpne stanice goriva i drugih medija u procesnoj industriji
 • benzinske stanice
 • mjerno-redukcijske stanice, blokadne stanice, prihvatne čistačke stanice, odašiljačke čistačke stanice
 • mjerno – redukcijske stanice, kompresorske stanice plinskog gospodarstva
 • kompresorske stanice, priprema i razvod stlačenog zraka (servisnog i instrumentacijskog)
 • terminali ukapljenog prirodnog plina (LNG terminali)
 • postrojenja ukapljenog naftnog plina (UNP terminali)
 • postrojenja stlačenog prirodnog plina (SPP).

Isto tako, na objektima gdje su navedena strojarska postrojenja samo dio većeg građevinskog projekta, može se nuditi usluga ukupnog nadzora, s tim što su ostale vrste nadzora (građevina, elektro) za sada, riješene s vanjskim suradnicima.
Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti na telefon:

Tomislav Poljak : 099-319-68-51

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.