MENU
 1. Usluge
 2. Nadzor u gradnji

Od veljače 2012. godine dopunili smo paletu usluga TÜV Croatia-e uslugom "Stručnog nadzora" prema Zakonu o gradnji, a koji je obavezan za sve objekte za koje se izdaje "građevinska dozvola" u RH. Da bi dobili predodžbu koji su to objekti i investicije za koje je moguće nuditi stručni nadzor, navodimo popis građevina po područjima:

1. Grijanje, Ventilacija, Klimatizacija, Rashladna Tehnika, Priprema I Obrada Vode

Pod strojarskim projektima grijanja, ventilacije, klimatizacije, rashladne tehnike, pripreme i obrade voda podrazumijevaju se projekti:

 • postrojenja za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju s pripadnim instalacijama
 • instalacija prirodnog (zemnog) plina i/ili ukapljenog naftnog plina (UNP) u zgradama s priključcima na distributivnu mrežu
 • priprema i distribucija pitke i tehnološke vode
 • kemijska priprema vode u industriji
 • toplinske stanice daljinskog vrelovodnog grijanja u zgradama
 • zaštita od požara i eksplozije u industriji i stambenim građevinama (hidranska mreža, sprinkleri, drenčeri, sustav zaštite s CO2 i drugi sustavi zaštite)
 • obrade otpadnih voda (mehanička, kemijska, biološka)
 • instalacija vodovoda i odvodnje izvan i unutar građevinskih objekata
 • ventilacije odimljavanja građevina
 • bazenska tehnika

2. Skladištenje I Prijenos Plinovitih I Tekućih Tvari

Pod strojarskim projektima skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari podrazumijevaju se projekti sljedećih postrojenja:

 • postrojenja za dobavu, skladištenje i razvod plinovitih i tekućih goriva
 • podzemna skladišta prirodnog plina i pripadajuća postrojenja
 • postrojenja za proizvodnju, razvod i korištenje tehničkih, medicinskih i procesnih plinova
 • postrojenja i cjevovodi za skladištenje, prijenos povišenog tlaka i distribuciju pitke i tehnološke vode
 • postrojenja i cjevovodi za prikupljanje i prijenos otpadnih voda
 • postrojenja i cjevovodi za hidrotehničku melioraciju (crpne stanice, tlačni transportni cjevovodi za natapanje i odvodnju)
 • zaštita od korozije i katodna zaštita
 • magistralni i distributivni plinovodi
 • vrelovodi i toplovodi u sustavu daljinskog grijanja
 • parovodi i cjevovodi kondenzata
 • naftovodi
 • magistralni, regionalni i distributivni vodovodi
 • cjevovodi raznih medija u procesnoj industriji (mljekare, pivovare, rafinerije, tvornice lijekova, prehrambena industrija, kemijska industrija)
 • spremnici goriva i raznih medija u procesnoj industriji
 • pretakališta goriva i drugih medija u procesnoj industriji
 • pumpne stanice goriva i drugih medija u procesnoj industriji
 • benzinske stanice
 • mjerno-redukcijske stanice, blokadne stanice, prihvatne čistačke stanice, odašiljačke čistačke stanice
 • mjerno – redukcijske stanice, kompresorske stanice plinskog gospodarstva
 • kompresorske stanice, priprema i razvod stlačenog zraka (servisnog i instrumentacijskog)
 • terminali ukapljenog prirodnog plina (LNG terminali)
 • postrojenja ukapljenog naftnog plina (UNP terminali)
 • postrojenja stlačenog prirodnog plina (SPP).

Isto tako, na objektima gdje su navedena strojarska postrojenja samo dio većeg građevinskog projekta, može se nuditi usluga ukupnog nadzora, s tim što su ostale vrste nadzora (građevina, elektro) za sada, riješene s vanjskim suradnicima.
Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti na telefon:

Tomislav Poljak : 099-319-68-51

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.