Πιστοποίηση της κατασκευής του κτιρίου κατοικιών Vital Blue της εταιρείας Επίκυκλος

Συγκεκριμένα, o Φορέας μας, επιθεωρεί την ορθή τήρηση των κατασκευαστικών προδιαγραφών, των κανονισμών και των προτύπων προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση ενός ασφαλέστερου και πιο βιώσιμου συγκροτήματος κατοικιών VitalBlue που αναπτύσσει στην περιοχή της Γλυφάδας η εταιρεία Επίκυκλος

Την κατασκευή του συγκροτήματος κατοικιών VitalBlue που αναπτύσσει στην περιοχή της Γλυφάδας η εταιρεία Επίκυκλος  επιθεωρεί  η TÜVHELLAS (TÜVNORD).

Συγκεκριμένα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιθεωρεί την ορθή τήρηση των κατασκευαστικών προδιαγραφών, των κανονισμών και των προτύπων προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων κτιρίων.

Η Vital Blue είναι ένα αστικό κτήριο με οκτώ  πολυτελείς κατοικίες πολλαπλών επιπέδων, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας το οποίο και συνδυάζει υψηλή αρχιτεκτονική σχεδίαση με εξαιρετικά ποιοτική κατασκευαστική προσέγγιση.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο, η TÜV  HELLAS (TÜNORD), αφουγκραζόμενη την ανάγκη της παρουσίας ενός αξιόπιστου Οργανισμού Επιθεώρησης στα τεχνικά έργα τα οποία κατασκευάζονται σήμερα με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και σύγχρονες προδιαγραφές διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε απαιτήσεις Προδιαγραφών - Προτύπων – Νομοθεσίας καθώς και την ασφάλεια και λειτουργικότητα προς όφελος των χρηστών ενώ αποτελεί αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία στο έργο.

Αναλυτικά η συμβολή της TÜV HELLAS σε κτιριακά έργα και έργα υποδομής συνίσταται σε:

 • Ανασκόπηση των Μελετών
 • Έλεγχο του Φακέλου Ποιότητας Έργου
 • Έλεγχο τεκμηρίωσης των χρησιμοποιούμενων υλικών και εξοπλισμού
 • Έλεγχο τεκμηρίωσης των Μεθόδων Κατασκευής
 • Έλεγχο οργάνωσης Αναδόχου και Υπεργολάβων, της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού και της καταλληλότητας του εξοπλισμού.
 • Αξιολόγηση της μονάδας σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο καθώς και των εγκαταστάσεων των υπεργολάβων.
 • Επιτόπιο δειγματοληπτικό έλεγχο της κατασκευής και διενέργεια Ποιοτικών Ελέγχων  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου
 • Έλεγχο εφαρμογής του Προγράμματος Ποιότητας Έργου
 • Επιτήρηση και έλεγχο της προόδου του Έργου
 • Παρουσία στις λειτουργικές δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης όπου αναλυτικά περιγράφονται και τεκμηριώνονται τα στοιχεία των επιθεωρήσεων.

Σημειώνεται ότι η TÜV  HELLAS (TÜNORD) έχει συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό όπως το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΕΛ. Βενιζέλος, την πλειονότητα των Ολυμπιακών Έργων, πολυτελή ξενοδοχεία και μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εγγυάται την τήρηση των πιο αυστηρών προϋποθέσεων και δικλίδων ασφαλείας.

Ο κ. Ματθαίος Βλαχάκης Δ/ντης Κτιριακών Έργων της TÜHELLAS (TÜNORD) δήλωσε: «Το συγκρότημα Vital Blue της εταιρείας Επίκυκλος αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σύγχρονης κατασκευής που αξιοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας να επιθεωρούμε κάθε στάδιο ανέγερσης του συγκεκριμένου έργου, καθώς η τεχνογνωσία που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής αλλά και η απαρέγκλιτη τήρηση των πιο απαιτητικών προτύπων αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για ολόκληρο τον κλάδο».

Ο κ. Ιωσήφ Αραμπατζής, CEO της ΕΠΙΚΥΚΛΟΣ δήλωσε σχετικά: “Η συνεργασία μας με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρει αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία στο έργο μας, αποτελώντας για εμάς τη μεγαλύτερη δέσμευση στην κατασκευή ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων κτιρίων. Η εύρεση κτιρίων που επιθεωρούνται κατά αυτόν τον τρόπο δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, καθώς σκοπός τους στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι η μαζική χρήση και όχι η επίτευξη συγκεκριμένων δεικτών KPIs. Η Vital Blue αποτελεί για εμάς ένα έργο που αντανακλά την επόμενη γενιά κτιρίων, σχεδιασμένο να προσφέρει στους ιδιοκτήτες του μια νέα, μοναδική εμπειρία, όχι μόνο όσον αφορά στην ποιότητα κατασκευής που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια, αλλά και στη διαχείριση της ενέργειας που συντελεί στη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και οικολογικού αποτυπώματος. Σε όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πιο αξιόπιστο σύμμαχο από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)”.