Πιστοποίηση προϊόντων χωρίς γλουτένη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η πιστοποίηση χορηγείται με βάση το πρότυπο του Association Of European Coeliac Societies (AOECS) το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στη χρήση του σχετικού λογότυπου (Crossed Grain Symbol) στα προϊόντα.

Πιστοποίηση προϊόντων χωρίς γλουτένη (gluten-free) για πρώτη φορά στην Ελλάδα προσφέρει η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης.

Η πιστοποίηση χορηγείται με βάση το πρότυπο του Association Of European Coeliac Societies (AOECS) το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στη χρήση του σχετικού λογότυπου (Crossed Grain Symbol) στα προϊόντα.

Σημειώνεται πως η νέα αυτή υπηρεσία προσφέρεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος αδειοδότησης χρήσης του σήματος (European Licensing System – ELS).

Αντίστοιχα, το εμπορικό σήμα Crossed Grain διαβεβαιώνει παγκοσμίως πως το προϊόν που το φέρει είναι ασφαλές για κατανάλωση από άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκη.

Έτσι, ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα προσδίδει την πολυετή του εμπειρία και αξιοπιστία στη διαδικασία πιστοποίησης προϊόντων χωρίς γλουτένη.  Χάρη στη συνεργασία του με την Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης και ακολουθώντας τις οδηγίες του προτύπου AOECS παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες παραγωγής τροφίμων να πιστοποιήσουν τα προϊόντα χωρίς γλουτένη που παράγουν με το πλέον αναγνωρισμένο λογότυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι  είναι τα προϊόντα χωρίς γλουτένη

Ως τρόφιμα και ποτά χωρίς γλουτένη ορίζονται τα εξής:

α) τα προϊόντα που αποτελούνται ή κατασκευάζονται μόνο από ένα ή περισσότερα συστατικά που δεν περιέχουν σιτάρι (δηλαδή όλα τα είδη Triticum, όπως σκληρό σιτάρι, όλυρα και σιτάρι khorasan, το οποίο διατίθεται επίσης στην αγορά με διαφορετικά εμπορικά σήματα όπως το KAMUT), σίκαλη, κριθάρι, βρώμη * ή τις διασταυρωμένες ποικιλίες τους και το επίπεδο γλουτένης δεν υπερβαίνει συνολικά τα 20 mg / kg, με βάση τα τρόφιμα που πωλούνται ή διανέμονται στον καταναλωτή.

Και/ή

β) τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα συστατικά από σιτάρι (δηλ. όλα τα είδη Triticum, όπως σκληρό σιτάρι, όλυρα και σιτάρι khorasan, το οποίο διατίθεται επίσης στο εμπόριο με διαφορετικά εμπορικά σήματα όπως το KAMUT) σίκαλη, κριθάρι, βρώμη * ή τις διασταυρωμένες ποικιλίες τους, ειδικά επεξεργασμένο για την απομάκρυνση της γλουτένης και το επίπεδο της γλουτένης δεν υπερβαίνει τα 20 mg / kg συνολικά, με βάση τα τρόφιμα που πωλούνται ή διανέμονται στον καταναλωτή.

Αντίστοιχα, η εν λόγω πιστοποίηση έχει μεγάλη σημασία για ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, καθώς υπολογίζεται ότι ένα στα 100 άτομα πάσχουν από κοιλιοκάκη στην Ευρώπη. Η κοιλιοκάκη μπορεί να εμφανιστεί με ένα ευρύ φάσμα ήπιων έως πολύ σοβαρών συμπτωμάτων με τη μόνη θεραπεία να είναι μια αυστηρή καθημερινή δίαιτα χωρίς γλουτένη.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δανάη Δημομελέτη 
Food & Near Food
Certification Division

Τel.: +30 215 215 7461
Email:  ddimomeleti@tuv-nord.com