MENU

96 θεματικές Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για τα σύγχρονα στελέχη και τις επιχειρήσεις

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Αθήνα, Ιανουάριος 2017 – Μετά από μία εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά, όπου η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (ΤÜV NORD) υλοποίησε 350 ενδοεπιχειρησιακά και ανοιχτά- προγραμματισμένα σεμινάρια με περισσότερες από 3000 συμμετοχές προχωρά στην παρουσίαση του Προγράμματος των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το Α’ Τετράμηνο του 2017. Δώδεκα θεματικές σεμιναρίων παρουσιάζονται για πρώτη φορά ενώ ο Φορέας, όντας ο πρώτος με Διαπίστευση για την Πιστοποίηση των Νέων Εκδόσεων των Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, προσφέρει ήδη με μεγάλη επιτυχία στον τομέα των στελεχών σχετικά σεμινάρια, εγκεκριμένα από τον οργανισμό IRCA.

Το πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της TÜV HELLAS (ΤÜV NORD) πραγματοποιείται από 50 πιστοποιημένους και κατάλληλα εκπαιδευμένους εισηγητές και διαθέτει 11 θεματικές κατηγορίες (Ποιότητα, Περιβάλλον και Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροδιατροφικός Τομέας, Πληροφορική, Υγεία και Ιατροτεχνολογικά Προιόντα, Έργα και Κατασκευές, Τουρισμός και Ξενοδοχεία, Επιχειρηματική Βελτίωση και Τεχνικές Δεξιότητες) και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της τεχνικής επάρκειας των εκπαιδευομένων.

Ο επικείμενος 1ος κύκλος σεμιναρίων για το έτος 2017 περιλαμβάνει 96 θεματολογίες, εκ των οποίων οι 12 θα αναπτυχθούν για πρώτη φορά (IATF 16949:2016 Technical Specification Training Course, ISO 29990:2010 Υπηρεσίες Μάθησης για μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση –Βασικές Απαιτήσεις για τους παρόχους της υπηρεσίας, Αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία, Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εργασιών, ISO 27001:2013 Βασικές Αρχές Information Security Management Systems (ISMS), Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας, Διαχειρηση των επικινδυνών απόβλητων υγειονομικών μονάδων, Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 στην ανάθεση & εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και τεχνικών & λοιπών επιστημόνικων υπηρεσιών, Εφαρμογή του Ν. 4412/2016 στην ανάθεση & εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προιόντων και Υπηρεσιών, Εργασίες σε Ύψος για τεχνικούς-Βασικό σεμινάριο, Ο Τεχνικός του απαιτητικού«ΣΗΜΕΡΑ» και του συναρπαστικού «ΑΥΡΙΟ» στην παροχή Υπηρεσιών, Πολιτισμικές συγκρουσεις στον εργασικό χωρό – τροποι αντιμετώπισης).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν τις διοικητικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές προκλήσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα τους δώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στο σύγχρονο, έντονα ανταγωνιστικό, επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Α’ Τετραμήνου 2017 έχει ανακοινωθεί και στην ιστοσελίδα της TUV HELLAS ( https://www.tuv-nord.com/gr/el/ekpaideysi/ ).

Σημειώνεται ότι όλα τα σεμινάρια απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., μειώνοντας σημαντικά το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο ή επιχείρηση και το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες για Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Διεύθυνση Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (ΤÜV NORD)

Διευθύντρια Εκπαίδευσης: Κονδυλία Κοντογιάννη Τηλ: 215 2157447

Email: training@tuvhellas.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Θεσσαλονίκη: Νίκη Παπαγιάννη

Τηλ : 2310 428495  Email : npapa@tuv-nord.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Κρήτη: Ευαγγελία Κατσαράκη

Τηλ: 2810 391856 Email : ekatsaraki@tuv-nord.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ιωάννινα: Βασίλης Συντώσης

Τηλ: 2810 391856 Email : vsidosis@tuv-nord.com

 

Site : www.tuvhellas.gr

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details