....

ΕΛΟΤ EN ISO 15189 - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO 15189 - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Description

20.03. - 21.03.2023 |

Download for calendar

20.03

ΕΛΟΤ EN ISO 15189 - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 20 - 21 Μαρτίου 2023 (κωδ. 9750157)

Κόστος σεμιναρίου: 320€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των αρχών διαχείρισης ποιότητας και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189 και γενικότερα η κατανόηση της εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στο χώρο των εργαστηρίων ιατρικής απεικόνισης του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.

Περιεχόμενα

Παρουσίαση των απαιτήσεων και κριτηρίων που θα πρέπει να καλύπτουν τα εργαστήρια ιατρικής απεικόνισης ώστε να διασφαλίσουν την επιστημονική τους επάρκεια σχετικά με την παροχή των απεικονιστικών εξετάσεων που προσφέρουν και να λάβουν διαπίστευση με βάση τo πρότυπαo ΕΛΟΤ EN ISO 15189.

Παρουσίαση των διοικητικών και τεχνικών απαιτήσεων με έμφαση στα θέματα εξοπλισμού (συντήρηση, διακρίβωση, έλεγχος), υποδομών και περιβάλλοντος εργασίας, ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος και θεμάτων δεοντολογίας.

Ανάλυση των  απαιτήσεων που αφορούν στις διεργασίες προετοιμασίας εξεταζόμενων, διενέργειας εξετάσεων και τελικής αξιολόγησης ευρημάτων των διενεργούμενων εξετάσεων.

Παρουσίαση της κατευθυντήριας οδηγίας του ΕΣΥΔ για τη διαπίστευση των απεικονιστικών εξετάσεων. Παρουσίαση των απαιτήσεων τεκμηρίωσης των μεθοδολογιών των διενεργούμενων εξετάσεων και των απαιτήσεων ελέγχου ποιότητας όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, κατευθυντήριες οδηγίες, τις απαιτήσεις επιστημονικών φορέων, το πρότυπο ISO 15189 και παρουσίαση ειδικών τεχνικών θεμάτων διασφάλισης της επιστημονικής επάρκειας των Εργαστηρίων

Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε υπευθύνους διαχείρισης ποιότητας και στο προσωπικό εργαστήριων ιατρικής απεικόνισης καθώς και σε φυσικούς ιατρικής – ακτινοφυσικούς που παρέχουν υπηρεσίες σε εργαστήρια ιατρικής απεικόνισης καθώς και συμβούλους που αναπτύσσουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα Υγείας.

Εισηγητές

Ρηνούλα Μοριανού, Μαρία Στυλιανουδάκη

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Δευ. 20.03— Τρι. 21.03.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€320

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr