....

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LOGISTICS ELA - Operational level

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LOGISTICS ELA - Operational level

Description

27.04. - 15.06.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

27.04

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LOGISTICS ELA - Operational level

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 27 Απριλίου - 15 Ιουνίου (κωδ. 9750907)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Σάββατο 27 Απριλίου  09:00 – 16:00 Business Principles

Τρίτη 30 Απριλίου 15:00 - 21:00Project & Change Management 

Παρασκευή 10 Μαΐου 15:00 - 21:00 Process Management

Τρίτη 14 Μαΐου 15:00 - 21:00 Demand, Production & Distribution Planning*

Σάββατο 18 Μαΐου 09:00-16:00  Warehousing – Οικονομική Διαχείριση Αποθήκης*

Δευτέρα 20 Μαΐου 15:00 - 21:00  Sourcing - Οργάνωση Προμηθειών*

Πέμπτη 23 Μαΐου 15:00 - 21:00  Customer Service - Εξυπηρέτηση Πελατών*

Σάββατο 01 Ιουνίου 9:00 - 16:00 Transportation - Οργάνωση & Διοίκηση Μεταφορών Και Διανομών*

Σάββατο 15 Ιουνίου 09:00 - 17:00 Exam Simulation / Core Management Skills

* Μαθήματα επιλογής (επιλέξτε δύο)

Δηλώστε Συμμετοχή

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με την projectyou, εγκεκριμένος από το ΙLME Φορέας Εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics ELA, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για το κύκλο Σεμιναρίων εκπαίδευσης και προετοιμασίας για την πιστοποίηση ELA., το οποίο διοργανώνεται 2 φορές το χρόνο. 

Γενικές Πληροφορίες:

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics ELA προσφέρει πρόγραμμα Πιστοποίησης που στοχεύει σε ένα αναγνωρισμένο και εναρμονισμένο επίπεδο προσόντων των στελεχών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Φορέας Πιστοποίησης

Tις Εξετάσεις και τη Πιστοποίηση για την Ελλάδα έχει αναλάβει το Ελληνικό Ινστιτούτο Logistics Management (ILME) που από το 2015 είναι επίσημα το Ελληνικό Κέντρο Πιστοποίησης ΕLA (www.ilme.gr, www.elalog.eu)
– H πιστοποίηση αναγνωρίζεται από 30 χώρες της Ευρώπης και Παγκοσμίως που είναι μέλη του ΕLA.
– 8000 Logisticians έχουν πιστοποιηθεί κατά ELA από το 2000

Τι προσφέρει η Πιστοποίηση

√ Ένα κοινό πρότυπο για ολοκληρωμένη και τυποποιημένη προσέγγιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα στάδια, συμπεριλαμβάνοντας προμηθευτές και πελάτες
√ Κοινή γλώσσα συνεννόησης των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα
√ Ανεξάρτητη και Διεθνή αναγνώριση
√ Ευρύτητα προσέγγισης επιπλέον των κλασσικών θεμάτων, όπως παγκοσμιοποίηση, management, IT, cross-department relationships, collaboration, κλπ

Τα οφέλη για τους Εργοδότες και τα Στελέχη

● Για ΣΤΕΛΕΧΗ :
√ πιστοποιείτε την επαγγελματική σας επάρκεια,
√ αποκτάτε κοινή γλώσσα επικοινωνίας με την παγκόσμια αγορά των Logistics,
√ ενισχύετε το Βιογραφικό σας και τις επαγγελματικές σας προοπτικές
√ ενδυναμώστε την επαγγελματική αυτοπεποίθησή σας, ειδικά όταν δεν έχετε σπουδές ή προϋπηρεσία σημαντική στα Logistics
√ μαθαίνετε την αλληλεξάρτηση των επιχειρηματικών λειτουργιών και την συνολική βελτιστοποίηση τους

● Για ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ :
√ Tο προσωπικό σας αποκτά κοινή γνώση και γλώσσα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και εστίαση στην συνολική βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών,
√ τυποποιείτε τον τρόπο λειτουργίας των Logistics σας, ανεξάρτητα από το εκάστοτε απασχολούμενο προσωπικό,
√ αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και καλύτερες πιθανότητες συνεργασιών με πελάτες και συνεργάτες από Ευρώπη και Ελλάδα,
√ ενδυναμώνετε και ενεργοποιείτε το προσωπικό σας για αυξημένη απόδοση

Απευθύνεται σε:

 Supply chain Managers, Logistics Managers, Transportation Managers, Performance Managers, Procurement Managers
√ Στελέχη Αποθήκης, Δρομολόγησης, Supply and Demand Managers, Fleet Managers, Buyers
√ Στελέχη cross-functional departments
√ IT Logistics software developers, Consultants
√ Απόφοιτους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
√ Στελέχη Ιδιωτικού Τομέα, Δημοσίου και Αυτοδιοίκησης

Προσφέρονται 3 επίπεδα πιστοποίησης ανάλογα με την εμπειρία και τις γνώσεις : ΕJLog: Operational / Junior level, ΕSLog: Managerial / Senior level, ΕMLog: Strategic / Master level

EMLog: Strategic Master Level

Tο EMLog είναι το ανώτερο επίπεδο από τα πιστοποιητικά του ELA και προσφέρει στα στελέχη που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, την δυνατότητα πιστοποίησης σε επίπεδο Στρατηγικής διαχείρισης, παρέχοντας την Πιστοποίηση European Master Logistician ή Πιστοποίηση EMLog. Η Πιστοποίηση EMLog βασίζεται στα πρότυπα ELAQF του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics τα οποία αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Για την Πιστοποίηση EMLog, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στο σύνολο των προσόντων – γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων – και στην επάρκεια του υποψηφίου να διοικήσει έργα Supply Chain στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό.  Συνεπώς η αξιολόγηση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προφίλ του υποψηφίου είναι πρωταρχικής σημασίας. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την υποβολή της γραπτής αναφοράς, η οποία αξιολογείται ως έγγραφο και στη συνέχεια υποστηρίζεται με προφορική παρουσίαση του υποψηφίου.  Η γραπτή αναφορά αφορά ένα project που αναπτύχθηκε με την συμμετοχή του υποψηφίου την τελευταία πενταετία και έφερε αλλαγή στρατηγικής σημασίας στον οργανισμό.

Ο υποψήφιος παρακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του επιπέδου ESLog και επιπλέον την θεματολογία του EMLog απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, κατόπιν συνεννόησης μπορεί να λάβει υποστήριξη και mentoring για τη σύνταξη της γραπτής αναφοράς, καθώς και για τις απαιτήσεις της προφορικής παρουσίασης.

Πώς μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί για την πιστοποίηση

Μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας που παρέχει ο Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας projectyou. Εμπιστευόμενος την προετοιμασία του στην projectyou, η οποία έχει εκπαιδεύσει και προετοιμάσει για την πιστοποίηση το 85% των συμμετεχόντων, μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας, εστιάζει στα θέματα προτεραιότητας και αυξάνει τις πιθανότητές του για επιτυχή πιστοποίηση.

Εξετάσεις Πιστοποίησης:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται online ανά 6μηνο, κάθε τέλος Ιανουαρίου και τέλος Ιουνίου.

Τι καλύπτει η εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση καλύπτει ευρεία θεματολογία, ενδεικτικά:
● Business Principles (Logistics economics, P&L, 4pl value, Benchmarking and performance management, NPV, budget control, business plan, pricing strategy, outsourcing strategies, performance scorecard, organization structure, etc)
● Core Management Skills (Own and Team development, change management, communications, decision making, chairing meetings, team management, situational leadership, MBO, etc)
● Process Management (Trade-offs, value-chain, demand variability, lean and agile supply chain, total SC costs, quality mgnt, Business test scenarios, Process reference models, value stream mapping, problem solving techniques, reverse logistics, KPIs, process improvement opportunities, options modelling, etc)
● Project & Change Management (business case, project objectives, project plan, project tools, change management, governance structure, life-cycle cost, gate process, cost management, quality management, performance vs acceptance, etc)
● Demand, Production, Planning & DRP (inventory replenishment models, stock ageing, products to orders allocation, ABC analysis, forecasting methods, “available to promise” concept, planning techniques, inventory optimization, collaborative forecasting, push/pull planning, safety stocks, vendor management inventory, risk management etc)
● Warehousing (order picking strategies and methods, layout design, packing optimization, hazardous goods, service providers, safety procedures,WMS, etc)
● Transportation (routing and scheduling, transport procurement process, transport cost elements, European transport legislation and policies, TMS, design a distribution network, etc)
● Sourcing (procurement process, supply market analysis, purchasing approaches, supplier certification, supplier evaluation and selection criteria, negotiation strategies, supplier performance, KPIs, e-procurement, collaborative supplier relationships, etc)
● Customer Service (KPIs, Customer Relation Management-CRM, multi-channel communication, customer service policy, etc.)

Ποιο είναι το κόστος εκπαίδευσης

Το κόστος εκπαίδευσης για μεμονωμένους υποψηφίους είναι:

Operational/Junior level: 600 – 900€

Ποιο είναι το κόστος εξετάσεων

● Για μεμονωμένους ενδιαφερομένους το κόστος εξετάσεων ανέρχεται σε 400€ για το EJLog (επικοινωνήστε με ilme-ecl@ilme.gr, www.ilme.gr)

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Σαβ. 27.04— Σαβ. 15.06.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

Operational/Junior level: 600 – 900€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr