....

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Description

23.02. - 23.02.2023 |

Download for calendar

23.02

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23 Φεβρουαρίου 2023 (κωδ. 9750258)

Κόστος Σεμιναρίου: 200€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες με όλες τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα θεμελιώδη ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) που αφορούν το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως είδους. Η εκπαιδευτική ύλη έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρει τόσο τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας ΥΑΕ, ενώ παράλληλα αναλύονται θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους εμπλεκομένους με τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Περιεχόμενα

Νομοθετικό Πλαίσιο Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) (Ν. 3850/2010, Π.Δ. 17/96)

 • Ευθύνες εργοδότη
 • Ευθύνες εργαζομένων
 • Ο ρόλος του Τεχνικού ασφαλείας 
 • Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας
 • Βασικά θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας:
  • Σημάνσεις Απαγόρευσης, Προειδοποίησης, Υποχρέωσης
  • Νέα σηματοδοσία επικινδύνων Χημικών Ουσιών
  • Θόρυβος
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • Προστασία κεφαλής
  • Προστασία άνω & κάτω άκρων
  • Προστασία ακοής
  • Προστασία αναπνευστικού
  • Πυροπροστασία
  • Νέο νομοθέτημα για τις ομάδες πυρασφάλειας (ΦΕΚ 2434/12-9-2014)
  • Ασφαλής κυκλοφορία στους χώρους εργασίας 

Απευθύνεται σε

 • Διευθυντές/Προϊσταμένους τμημάτων
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Εργοδηγούς/Επιστάτες
 • Εργαζομένους σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων κ.α 

Εισηγητές

Νέστορας Παπαρούπας, Γιώργος Γαλάνης

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Πεμ. 23.02— Πεμ. 23.02.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€200

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr