....

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ 3PL – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ 3PL – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Sign up

Description

24.01. - 24.01.2023 |

Download for calendar

24.01

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΟΦ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ 3PL – ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

(1ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24 Ιανουαρίου 2023 (κωδ. 9750163)

Κόστος σεμιναρίου: 220€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Ο σαφής καθαρισμός των απαιτήσεων μεταξύ μιας εταιρείας παραγωγής ή και εμπορίας προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ και του εξωτερικού παρόχου της για θέματα ορθών πρακτικών αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων αυτών, αλλά και η παρακολούθηση της τήρησης τους είναι κρίσιμης σημασίας για μια σωστή συνεργασία, που να είναι αμοιβαία επωφελής.

Περιεχόμενο: 

Γενικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην αποθήκευση και διανομή φαρμάκων και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ - Απαιτήσεις

Συνεργασία με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής

 • Επιλογή παρόχου
 • Συμβόλαιο και Service Level Agreement (SLA)
 • Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Καθορισμός ορθών πρακτικών αποθήκευσης (GSP) και διανομής (GDP) που πρέπει να τηρεί ο πάροχος – απαιτήσεις κατευθυντηρίων οδηγιών 2013/C 343/01, 05/11/2013 και Υ.Α. 1348/2004

 • Διαχείριση της ποιότητας, Προσωπικό, Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, Τεκμηρίωση, Ενέργειες και λειτουργία, Διαχείριση επιστροφών, ανάκλησης, ληξιπροθέσμων/ ληγμένων, Δραστηριότητες που αναθέτει σε τρίτους/ συμβόλαιο, Αυτοεπιθεώρηση, Μεταφορά και ορθές πρακτικές μεταφοράς (GDP)

Μορφές ελέγχου του παρόχου

 • Δείκτες μέτρησης της επίδοσης (KPIs)
 • Επιθεωρήσεις 2ου μέρους στον πάροχο

−    προγραμματισμός, εκτέλεση, κατηγοριοποίηση ευρημάτων, αναφορά αποτελεσμάτων, επακόλουθες ενέργειες

−    τεχνικές επιθεώρησης

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη και υπαλλήλους αποθήκευσης και προμηθειών/ logistics εταιρειών παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ
 • Στελέχη και υπαλλήλους εταιρειών αποθήκευσης και διανομής για λογαριασμό τρίτων (3PL)
 • Στελέχη και υπαλλήλους τμημάτων Compliance των ανωτέρω εταιρειών
 • Συμβούλους επιχειρήσεων  

Οφέλη από το σεμινάριο

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στις ορθές πρακτικές αποθήκευσης και διανομής προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ και στις υποχρεώσεις μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής για λογαριασμό τρίτων και της εταιρείας/ πελάτη της.

Θα γνωρίζουν, επιπλέον τα θέματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που πρέπει να καθορίζονται σε ένα συμφωνητικό συνεργασίας, καθώς και τις μορφές ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών.

Εισηγητές

Άννα Γεωργίου

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τρι. 24.01— Τρι. 24.01.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€220

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr

Εγγραφή

Εγγραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Σημειώστε εάν η συμμετοχή θα καλυφθεί μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,06%*
Η διασικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Γίνεται μετά το πέρας του σεμιναρίου:

 1. με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης: ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χολαργού 158-002320-000-236 ή
 2. με ηλεκτρονική συναλλαγή: IBAN: GR9301401580-158-002320-000-236

Σε περίπτωση μη έγκυρης ή ελλιπούς συμπλήρωσης στοιχείων η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου.

Πεδία με * είναι υποχρεωτικά πεδία

Χειριζόμαστε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και εξασφαλίζουμε ότι μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλής όταν επισκέφτεστε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

captcha

Πραγματοποιείστε την αριθμητική πράξη και εισάγετε το αποτέλεσμα στο πεδίο Captcha