Uudised

Uudised


MPK LABORIL ON UUSIMAT DIGITAALSET TEHNOLOOGIAT KASUTAV MITTEPURUSTAVA 

KONTROLLI (RT) KATSESEADE

Meie mittepurustava kontrolli laboris on nüüd olemas uus digitaalne katseseade, mis kasutab CR ( Computed Radiography- kompuuterradiograafia) tehnoloogiat RT katsete läbiviimisel.   Uus seade võimaldab olla katseid läbi viies efektiivsem, tulemustes kvaliteetsem ja kindlasti keskkonnasõbralikum, kuna ei vajata enam kemikaale.
Nüüd saame anda  kliendile  katsetuste tulemused juba  tootmiskohal, tööprotsessi digitaliseerimine võimaldab saada tulemusi kiirelt ja paindlikult, mis on kliendile väga mugav.
Mittepurustava kontrolli vahendeid kasutatakse metallide keevisõmbluste kontrollimisel ja katsetamisel.

Lisainfo: German Belov – MPK labori juhataja mob. 56 88 55 89, gbelovtuev-nord.ee

02.03.2017


TÜV EESTI SAI ÕIGUSE ALUSTADA SURVESEADMETE AUDITITEGA

TÜV Eesti OÜ on alates 2017. aastast saanud õiguse läbi viia surveseadmete ja torustike auditit ehk tehnilist kontrolli vastavalt seadme ohutuse seadusele.
Oleme inspekteerimisasutusena akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt  ja meile on väljastatud akrediteerimistunnistus nr I079.     Kõigil huvitatutel palume võtta ühendust:
Arendusjuht: Deniss Romanov, dromanovtuev-nord.ee  tel. 512 5619
Auditit tegev ekspert: Vladimir Petuhhov, vpetuhhovtuev-nord.ee  tel. 6 379 429; 516 7143   
09.02.2017


VÄLJASTATI ESIMENE TÜV NORD CERT SERTIFIKAAT ISO 14001:2015

Eesti audiitorid viisid Leedu ettevõttes UAB HEGELMANN TRANSPORTE läbi keskkonnajuhtimissüsteemi esmasertifitseerimise uue standardiversiooni ISO 14001:2015 järgi, mille tulemusena  väljastati käesoleva aasta kevadel TÜV NORD CERT sertifikaat ISO 14001:2015. Esimene kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 9001:2015 uue standardi redaktsiooni järgi väljastati juba aasta algul, jaanuaris Eesti firmale Esfitech OÜ.

Nii kvaliteedijuhtimissüsteemi kui keskkonnajuhtimissüsteemi standardite uued redaktsioonid ilmusid septembris 2015 ja hakkasid kehtima 06. oktoobril 2015. Ettevõtete üleminek uutele standarditele toimub 3 aasta jooksul.


30.05.2016

VÄLJASTATI UUS AKREDITEERIMISTUNNISTUS

Veebruaris 2016 toimunud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolse uushindamise tulemusena väljastati märtsis TÜV Eesti OÜ sertifitseerimisasutusele uus akrediteerimistunnistus PC018, mis kehtib kuni 02.03.2021. Sellega Eesti Akrediteerimiskeskus kinnitab, et TÜV Eesti OÜ vastab jätkuvalt EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 nõuetele kui sertifitseerimisasutus keevitusprotsesside sertifitseerimisel ning ehitustoodete vastavushindamisel.

17.03.2016


VÄLJASTATI ESIMENE ISO 9001:2015 SERTIFIKAAT

Detsembris 2015.a. viisid TÜV Eesti OÜ audiitorid läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi esmase sertifitseerimise vastavalt uuele standardi redaktsioonile ISO 9001:2015 firmas Esfitech OÜ, mille tulemusena väljastati jaanuari algul 2016.a. esimene TÜV NORD CERT sertifikaat ISO 9001:2015.
Kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi uus redaktsioon ilmus septembris 2015.a. ja hakkas kehtima 06.10.2015.a. Üleminek uuele standardile toimub 3 aasta jooksul.

22.01.2016


Keskkonnakatsed on välisuste ja akende tootjatele kohustuslikud

26.07.2013.a. võeti vastu Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus nr 49 "Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord", millega on kehtestatud nõuded ka avatäidetele. Avatäited antud määruse tähenduses on määruse lisa 2 punktides 1-4 toodud ehitustooted ja sh:

Välisuksed (EVS-EN 14351-1 kohased tooted); Aknad (EVS-EN 14351-1 kohased tooted); Katuseaknad (EVS-EN 14351-1 kohased tooted).

Sellest tulenevalt on tootjal kohustuslik määrata ja deklaeerida välisuste ja akende ( sh. välistuletõkkeuste ja tuletõkkeakende ) puhul toote veepidavus, vastupanu tuulekoormusele, õhuläbilaskvuse ja soojusjuhtivuse omadused.

TÜV Eesti OÜ keskkonnakatsete laboris on võimalik määrata katsete teel akende ja uste veepidavuse, õhuläbilaskvuse ja vastupidavus tuulekoormusele omadused. Katsed viiakse läbi Huljal.

TÜV Eesti OÜ

27.09.2013


18.03.2013 toimub uus keevitusalane seminar

OÜ Bi-Info Grupp koos TÜV Eesti OÜ-ga korraldab 18.märtsil 2013 seminari teemal:

Uued nõuded CE-märgistusele ja ehituse metallkonstruktsioonide kvaliteedi sertifitseerimisele. EN 1090-1 järgi esitatavad uued nõuded.

Seminar toimub Pirita TOP SPA Hotellis, Regati pst 1, Tallinn kell 10.00 -16.00. Seminar on tasuline.

Lisainfo tel. 601 08 17 või Bi-Info Grupi kodulehel, http://www.biginfo.ee/Course/Seminars.asp?No=0&ID=0&lang=est&izdanie_id=0&id_unique=53719&jump=seminar&index=1&squery=&squery2

Registreerimine 6 27 27 92, 6 27 27 63, http://www.biginfo.ee/

TÜV Eesti OÜ

08.03.2013


Toimus TÜV Eesti OÜ infopäev

4. detsembril 2012 toimus TÜV Eesti OÜ infopäev Oru Hotellis metallkonstruktsioonide tootmise valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele teemal:

Kohustuslik sertifitseerimine ettevõtetele standardi EVS-EN 1090-1 alusel.
Metallkonstruktsioonide CE-märgistamine vastavalt EL Direktiivile 89/106/EMÜ.

Infopäeva materjalid leiad siit (PDF -A.Stepanov, G. Belov) ja siit (PPT - L. Polyakoff)

Täname kõiki osalejaid!

TÜV Eesti OÜ
05.12.2012


TÜV Eesti OÜ pakub uue teenusena tootmisjärelvalvet

TÜV Eesti OÜ pakub uue teenusena tootmisjärelvalvet ehk tootmisprotsessi inspekteerimist.
Tellija soovil teostame projekti omanikujärelevalvet ( teise osapoole järelvalve) , kasutades  pädevaid inspektoreid  projekti kvaliteedi ja  ajagraafiku monitooringu läbiviimiseks. Samuti võime tegutseda sõltumatu kolmanda osapoolena, et monitoorida ja auditeerida projekti tulemuslikkust.   Tootmisjärelvalve teenuse alla kuuluvad:

 • materjalide  sertifikaatide  läbivaatus
 • tootjapoolse kontrolli ja katsete ning  toodete mehhaaniliste katsete  tunnustamine
 • keevitajate kvalifikatsiooni tunnustamine
 • keevitusprotseduuride läbivaatus
 • mittepurustava kontrolli teostamine ja tunnustamine 
 • mõõtmiste kontroll
 • katete kontroll
 • transpordieelse käitlemise inspekteerimine : koguste, pakendamise, tähistamise (markeerimise) kontroll

Saame pakkuda tootmisjärelevalvet järgmiste toodete tootmisel või paigaldamisel:

 • metallkonstruktsioonid
 • mahutid ja silohoidlad
 • katlad ja boilerid
 • konteinerid
 • konveiersüsteemid
 • torustikud, jne

22.08.2012
 

Uued nõuded terasest ja alumiiniumist konstruktsioonidele

Uus Euroopa standard EN 1090-1 kehtestab uued nõuded terasest ja alumiiniumist kandekonstruktsioonide osade tootjatele. Hiljemalt 01. juuliks 2012 peab tootjatel olema kehtiv sertifikaat, kui nad soovivad oma tooteid müüa Euroopa Liidu turgudel.
Uus standard reguleerib terasest ja alumiiniumist konstruktsioonide tootmist ja asendab seni kehtinud Saksa normid DIN 18800-7 ja DIN V 4113-3.

TÜV Eesti OÜ pakub sertifitseerimisteenust standardi EN 1090 alusel ettevõtetele, kes toodavad terasest ja alumiiniumist ehitus- ja kandekonstruktsioone. TÜV Eesti OÜ poolne sertifitseerimine annab ettevõttele võimaluse demonstreerida oma toodete vastavust standardi EN 1090-1 nõuetele ja annab õiguse kasutada oma toodetel CE märki.

23.04.2012https://www.tuv-nord.com/et/uudised-501.htm
Kontakt
TÜV Eesti OÜ

TÜV Eesti OÜ
Vana-Narva mnt 24B
74114 Maardu, Eesti

Tatjana Veske
Juhataja

+372 6075 918 +372 6379 601 infotuev-nord.ee Võta meiega kontakti

COPYRIGHT 2012 TÜV Eesti OÜ
Kõik õigused kaitstud.
Liige TÜV NORD Group

KES ME OLEME
Sertifitseerimine Katsetamine Sõidukite tehnoülevaatus Sõidukite tüübikinnitus
MEIE AKREDITEERINGUD
UUDISED