Tulepüsivuskatsed

Tulekatsed

Ehituskonstruktsioonide tulepüsivuskatsed

Meie katselabor viib läbi järgmiste ehituskonstruktsioonide tulepüsivuskatseid:

Uste tulepüsivus [EVS-EN 1634-1; IMO Res. A.754(18)]
Akende tulepüsivus (EVS-EN 1634-1; EVS-EN 1634-2)
Uste ja akende suluste tulepüsivus (EVS-EN 1634-1; EVS-EN 1634-2)
Mittekandvate vaheseinte tulepüsivus [EVS-EN 1364-1; IMO Res. A.754(18)]
Rippfassaadseinte tulepüsivus (EVS-EN 1364-3; EVS-EN 1364-4)
Läbiviikude ja vuukide tulepüsivus (EVS-EN 1366-3; EVS-EN 1366-4)

Katsetulemuste alusel klassifitseerime ning väljastame klassifitseerimisraporti vastavalt standardile EVS-EN 13501-2.

 

Meie teenuseid kasutatakse materjalide ja toodete testimiseks enne turustamist ning tootearenduseks.

Katseahi vastab standardi EVS-EN 1363-1 nõuetele (Mittekandvate ehitustarindite tulepüsivuse katsestandard EVS-EN 1363-1 kehtestab üldised põhimõtted, kuidas määrata erinevate ehitustarindite tulepüsivust standardtulekahju tingimustes). Vajadusel rakendatakse ka standardis  EVS-EN 1363-2 toodud täiendavaid protseduure.

Katseobjekt paigaldatakse katseraami normaaltingimustel ja täismõõtudes.


https://www.tuv-nord.com/et/tulepusivuskatsed-483-ehituskonstruktsioonide-tulepuesivuskatsed-548.htm
Üles Soovita lehekülge Trüki leht
tulepusivuskatsed-483-ehituskonstruktsioonide-tulepuesivuskatsed-548.htm
Kontakt
TÜV Eesti OÜ

TÜV Eesti OÜ
Vana-Narva mnt. 24 B
74114 Maardu, Eesti

Fred Haas
Labori juhataja

+372 637 9306 +372 637 9601 testtuev-nord.ee Võta kontakti
Kontakt Mobiil
+372 53095962

COPYRIGHT 2012 TÜV Eesti OÜ
Kõik õigused kaitstud.
Liige TÜV NORD Group

KES ME OLEME
Sertifitseerimine Katsetamine Sõidukite tehnoülevaatus Sõidukite tüübikinnitus
MEIE AKREDITEERINGUD
UUDISED