MPK Labor

MPK labor

TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labor (MPKL)

Mittepurustava kontrolli labor kontrollib surveanumate, katelde, auru- ja kuumaveetorustike, gaasitorustike ja -seadmete, kraanade, laevade, vastutusrikaste ehituskonstruktsioonide jt. seadmete metalli ja keevisliidete kvaliteeti mittepurustavate kontrollimeetoditega

Mittepurustava kontrolli labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt.
EAK Akrediteerimistunnistus nr L016

Labor teostab kontrolli järgmiste kontrollimeetoditega mittepurustava kontrolli valdkonnas:

  • radiograafiline kontroll (rahvusvaheline lühend RT)
  • magnetpulbri kontroll (MT)
  • ultraheli kontroll (UT)
  • kapillaarkontroll (PT)
  • visuaalne kontroll (VT)


https://www.tuv-nord.com/et/mittepurustavad-katsed-482-tuev-eesti-oue-mittepurustava-kontrolli-labor-mpkl-539.htm
Üles Soovita lehekülge Trüki leht
mittepurustavad-katsed-482-tuev-eesti-oue-mittepurustava-kontrolli-labor-mpkl-539.htm
Kontakt
TÜV Eesti OÜ

TÜV Eesti OÜ
Vana-Narva mnt. 24 B
74114 Maardu, Eesti

German Belov
Labori juhataja

+372 637 9307 +372 637 9601 ndttuev-nord.ee Võta kontakti

COPYRIGHT 2012 TÜV Eesti OÜ
Kõik õigused kaitstud.
Liige TÜV NORD Group

KES ME OLEME
Sertifitseerimine Katsetamine Sõidukite tehnoülevaatus Sõidukite tüübikinnitus
MEIE AKREDITEERINGUD
UUDISED