MENU
  1. Katsetamine
  2. Mittepurustavad katsed

TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labor ( MPK labor)

Meie mittepurustava kontrolli labor kontrollib surveanumate, katelde, auru- ja kuumaveetorustike, gaasitorustike ja -seadmete, kraanade, laevade, vastutusrikaste ehituskonstruktsioonide jt. seadmete metalli ja keevisliidete kvaliteeti mittepurustava kontrolli meetoditega.

Meie labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt vastavalt standardile EN ISO 17025 (EAK Akrediteerimistunnistus nr L016).

Teostame kontrolli järgmiste meetoditega:

  • Radiograafiline kontroll (RT)
  • Magnetpulbri kontroll (MT)
  • Ultraheli kontroll (UT)
  • Kapillaarkontroll (PT)
  • Visuaalne kontroll (VT)

Peale katse läbiviimist saab klient aruande kujul objektiivset teavet testitud toote kvaliteedi kohta, selle võimalike vigade ja defektide ning regulatiivsetele nõuetele vastavuse kohta.

Küsi meilt pakkumist

German Belov

Labori juhataja
Mob. +372 56 88 5589

+372 637 9307

gbelov@tuev-nord.ee