MENU

Konstruktionskontrol og fremstillingskontrol

 1. Inspektion
 2. Konstruktionskontrol og fremstillingskontrol
Konstruktionskontrol og fremstillningskontroll PED Konstruktionskontrol og fremstillningskontroll PED Konstruktionskontrol og fremstillningskontroll PED Konstruktionskontrol og fremstillningskontroll PED
Få ett internationellt erkänt certifikat genom en konstruktionskontroll från TÜV NORD

Konstruktionskontrol og fremstillingskontrol et krav

Konstruktions- og fremstillingskontrol er et krav, som fremgår af PED (pressure equipment directive). Det handler om, at før et produkt kan sendes til kunden, skal det kontrolleres i forskellige trin for at verificere, at det opfylder forskellige regler og krav. 

De respektive forskrifter angiver i hvilke tilfælde, disse kontroller må foretages i eget regi, og hvornår der skal involveres et kontrolorgan (eller bemyndiget organ) i processen. Selv i tilfælde, hvor producenten må udføre disse kontroller selv, kan det være nyttigt at få en ’second opinon’ fra en tredjepart i form af et kontrolorgan. 

Trykbærende udsty

Hvad er trykbærende udstyr? Her følger nogle eksempler:

 • Kedler
 • Rørledninger
 • Vacuumbeholdere
 • Forarbejdningsbeholdere i procesindustrien (olie, gas, kemi)
 • Cisterner
 • Gassystemer
 • Vandtanke med indvendigt tryk (hodroforer eller vandvarmere)
 • Trykluftsbeholdere
 • Varmevekslere 

"TÜV NORD er professionelle og effektive med en altid positiv indstilling"

Reza Vossough, Burmeister & Wain Energy AS, QA/QC Manager

Inspektion af trykbærende udstyr

 • Inspektion af trykbærende udstyr er opdelt i tre inspektionsklasser: A, B og C, hvor C ikke er inspektionspligtigt
 • Skal du producere trykbærende udstyr til eksport udenfor EU, kan vi inspicere dette i Danmark (f.eks. gennem ASME)
 • Har du også anlæg i Norge, kan vi udføre inspektionerne i henhold til norske forskrifter

TÜV NORD bedømmer, støtter og vejleder dig, når det gælder kundekrav, regler, love og forordninger - nationalt som internationalt - som akkrediteret af SWEDAC i henhold til ISO 17020 og 17065. Arbetsmiljöverket (AV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) og Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) er nogle af de instanser, vi har stor erfaring med. Sammen med vores partnere leverer og koordinerer vi efter behov alle ydelser fra tredjeparter, du kunne tænkes at have brug for.

Benny Hoff

Benny Hoff-Affärsområdesansvarig Inspektion TÜV NORD

Områdeansvarlig for inspektioner
Benny har stor erfaring fra inspektionsbranchen og kan det meste inden for bl.a. CE-mærkning, inspektion og PED.

+46 10 474 99 15

bhoff@tuv-nord.com

linkedin bennyhoff

Kontakt Benny!
Har du tekniske spørgsmål omkring regler, trykbeholdere og andet trykbærende udstyr så kontakt mig; jeg står klar til at hjælpe!