MENU

Energi og kraftvarme

  1. Din branche
  2. Energi og kraftvarme

Helhedsløsninger for energibranchen

Vores kunder inden for konventionel energi har behov for omfattende viden og erfaring for på bedste måde at kunne træffe foranstaltninger i forhold til skader. Men mindst ligeså vigtigt, kompetencer til at arbejde med forebyggende foranstaltninger, således at skaderne aldrig opstår. Det kræver viden inden for materialer, svejsning, driftsfremkaldte skader samt ændrede og mere omfattende love og regler.

TÜV NORD modtog i 2012 sin akkreditering som kontrolorgan inden for naturgas og har siden udviklet sine aktiviteter inden for andet trykbærende udstyr. Igennem samarbejdsaftaler med flere virksomheder, udfører vi nu også besigtigelse af løfteanordninger, ikke-destruktive og destruktive prøvninger, herunder kvalificering af svejseprocedurer og svejseafprøvninger. Vores medarbejdere har en lang og bred erfaring samt et tæt forhold til kunderne, hvilket skaber de rette forudsætninger for at sikre dansk industri pålidelige inspektionsydelser, hvilket er en garanti for kvalitet og sikkerhed.

Nogle af vores ydelser inden for området

TÜV NORD GROUP driver virksomhed inden for industrien i ca. 70 lande. Vi arbejder med kontrol og inspektion samt prøvninger af trykbærende udstyr og løfteudstyr. Desuden arbejder vi med producenter af plader, rør og andre materialeproducenter i forbindelse med levering af materialecertifikater.

TÜV NORD i Skandinavien udfører konstruktions- og fremstillingskontrol och er også bemyndiget organ i henhold til PED. Der arbejder p.t. ca. 15 personer inden for dette forretningsområde. Desuden beskæftiger vi igennem vores netværk i TÜV NORD-koncernen medarbejdere i ca. 10 lande.

Relevante sider for dig, der arbejder i energisektoren

SELLIHCA godkendt

Sellihca er et branchenetværk og kvalitetsstyringssystem til den nordiske energisektor. Et kvalitetsstempel for os som leverandør
Læs mere om vores akkreditering og godkendelse

Uddannelse og rådgivning

Vi tror på en kombination af virksomhedstilpassede kurser og rådgivning, hvor du som kunde er med til at sætte dagsordenen
Læs mere om vores kurser og workshops

Håkan Frii

Håkan Frii - Säljansvarig/Inspektör (besiktningsingenjör) TÜV NORD

Salgschef / Inspektør (inspektionsingeniør)
Håkan har erfaring fra Perstorp Specialty Chemicals. Er en yderst hjælpsom inspektør!

+46 10 474 99 42

hfrii@tuv-nord.com

Kontakt Håkan!
Kontakt mig hvad enten du er eksisterende eller potentiel kunde. Jeg kan hjælpe med alt fra tilbud til tekniske spørgsmål.