ISO 45001 Lead Auditor Training Course

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakt Jonas for rådgivning

ISO 45001 Lead Auditor Training Course (1892)

Formålet med dette kursus er at give deltagerne den viden og de færdigheder, der kræves for at udføre første-, anden- og tredjeparts audit af ledelsessystemer for arbejdsmiljø i henhold til ISO 45001 og i overensstemmelse med bruges ikke på dansk i den sammenhæng. Egentlig er det overflødigt her, men hvis du gerne vil have et ord, så er ”henholdsvis” bedre  ISO 19011 og ISO 17021.

Detaljer om kurset

Træningskurset vil give detaljeret teknisk viden og praktiske færdigheder til at blive en kompetent Lead Auditor. Du vil bl.a. lære om følgende:

  • Formål og fordele ved et occupational health and safety management system (OHSMS).
  • Auditors rolle.
  • Planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning på en audit af et ledelsessystem for arbejdsmiljø med henblik på at fastlægge overensstemmelse med ISO 45001 og i henhold til ISO 19001 og ISO/IEC 17021, hvor det er relevant.
  • At skabe auditresultater.
  • Processer forbundet med etablering, implementering, drift, overvågning, måling, analyse, evaluering, auditering, vedligeholdelse og forbedring af et OHSMS
  • Begreber og definitioner anvendt i ISO 45001.
  • Formålet med - og forskellen mellem - første-, anden- og tredjeparts audit.

Uddannelsen er meget interaktiv og består af teori og praktiske øvelser og rollespil.

Hvis kurset gennemføres med succes (inklusive løbende vurderinger og eksamen), vil det resultere i udstedelse af et certifikat, der kan bruges som dokumentation til en ansøgning om at blive registreret som en IRCA-auditor. Hvis eksamen ikke bestås, har deltageren ret til en reeksamen inden for 12 måneder efter kursets sidste dag.

At være certificeret som IRCA-auditor er et tydeligt bevis på, at du er en anerkendt, kvalificeret og kompetent auditor.

Anbefalet forhåndsviden

Deltagerne forventes at have grundlæggende viden om PDCA-cyklussen, de vigtigste elementer i ledelsessystemer, begreberne for fareidentificering, risikovurdering og -styring, forebyggelse af arbejdsrelaterede skader, relevante nationale og lokale arbejdsmiljølove og -krav samt ISO 45001.

Deltagergruppen

Alle personer, der har behov for detaljeret viden om OHSMS-auditprocesser, er velkomne: Kommende OHSMS-auditorer, ledelsessystemkonsulenter, ledere, der er involveret i implementering og vedligeholdelse af ISO 45001, samt personale, der samarbejder med tilsynsmyndighederne. Antallet af deltagere er begrænset til maksimalt 20 personer.

Kontakt Jonas!

Brug for hjælp i svejsning tekniske spørgsmål? Kontakt mig og jeg vil hjælpe dig snart!

Jonas Jinnestrand Teknisk Chef ISO 3834 & EN 1090 / Auditor
Jonas er IWE-uddannet og har arbejdet med fremstillings-/ kontrolbranchen i mange år. Fungerer også som en kvalitetsrevisor, blandt andet i ISO 9001