ISO 22000:2018 Lead Auditor Training Course

Do you have any questions or comments? Contact us!
Kontakt Jonas for rådgivning

ISO 22000:2018 Lead Auditor-træningskursus (2027)

Formålet med dette kursus er at give deltagerne den viden og de færdigheder, der kræves for at udføre første-, anden- og tredjeparts audit af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed i henhold til ISO 22000 og i overensstemmelse med henholdsvis ISO 19011, ISO 22003 og ISO 17021.

Detaljer om kurset

Træningskurset vil give detaljeret teknisk viden og praktiske færdigheder (ved hjælp af øvelser og rollespil) til at blive en kompetent Lead Auditor, ved:

  • At tilvejebringe viden om formålet med et ledelsessystem for fødevaresikkerhed (FSMS), FSMS-standarder og forretningsmæssige fordele ved forbedret drift.
  • At planlægge, gennemføre, rapportere og følge op på en audit af et FSMS for at fastslå overensstemmelse med ISO 22000 i henhold til ISO 19011.
  • At beskrive formålet og forskellen mellem første-, anden- og tredjeparts audit.
  • At træne auditprocessen: fastlæggelse af auditmål, identifikation af passende personale, audit i fase 1 og fase 2, udførelse af auditaktiviteter på stedet, herunder udarbejdelse af arbejdsdokumenter, afholdelse af møder, indsamling af auditbeviser, auditrapportering og auditopfølgning, både teoretisk og med praktiske rollespilsaktiviteter.
  • At træne audit af FSMS-krav, herunder eksterne og interne forhold, FSMS-omfang, lovgivningsmæssige og juridiske krav, verifikation af FSMS-politikken, evaluering af den auditerede parts tiltag i forhold til planlægning, driftsprocesser, kontrolprocesser relateret til fødevaresikkerhedsrisici, administrationsevaluering, løbende forbedringer og ledelsens forpligtelser.
  • Forståelse for (eller ”viden om”) en auditors forpligtelser

Hvis kurset gennemføres med succes (inklusive bestået eksamen), vil det resultere i udstedelse af et certifikat, der kan bruges som dokumentation til en ansøgning om at blive registreret som en IRCA-auditor. At være certificeret som IRCA-auditor er et tydeligt bevis på, at du er en anerkendt, kvalificeret og kompetent auditor.

Anbefalet forhåndsviden

Kurset er udarbejdet til fagfolk inden for fødevaresikkerhed, der søger den viden og de færdigheder, der er nødvendige for effektivt at kunne udføre en audit i henhold til ISO 22000. Det er essentielt at have viden om de vigtigste elementer i ledelsessystemer, PDCA-cyklus, principperne for FSMS, PRP'er, HACCP, national og lokal FSMS-lovgivning og kravene i ISO 22000 opnået ved f.eks. deltagelse i et FSMS-grundkursus.

Kontakt Jonas!

Brug for hjælp i svejsning tekniske spørgsmål? Kontakt mig og jeg vil hjælpe dig snart!

Jonas Jinnestrand Teknisk Chef ISO 3834 & EN 1090 / Auditor
Jonas er IWE-uddannet og har arbejdet med fremstillings-/ kontrolbranchen i mange år. Fungerer også som en kvalitetsrevisor, blandt andet i ISO 9001