Zpět na portál novinek 19. červenec 2016
hlavnbi-budova

Zkušebna na nedestruktivní zkoušení

Zkušebna NDT

Dne 1. 8. 2016 jsme zahájili provoz nové zkušebny NDT v Hradci Králové.

V prostorách areálu ZVU a.s. (Pražská třída 155/4, Hradec Králové), kde sídlí současná regionální kancelář TÜV NORD Czech, od 1. 8. 2016 nově nabízíme služby v oboru NDT. Metody UT, MT, PT, VT a následně PA i RT za použití jak izotopů Ir-192 a Se-75, tak rentgenové lampy. 

Uvedené zkoušky společně s vyhodnocením a předáním protokolu o zkoušce mohou být realizovány u nás ve zkušebně nebo na místě přímo u zákazníka:

1) Zkoušení ultrazvukem (UT) :
- jedna ze základních metod NDT
- řadí se mezi metody objemové
- cílem je detekce vnitřních vad zkoušeného materiálu a svarů

2) Zkoušení magnetickou metodou práškovou (MT):
- použití omezeno pouze na feromagnetické materiály
- řadí se mezi metody povrchové
- umožňuje zjištění necelistvostí povrchových nebo těsně pod povrchem

3) Zkoušení kapilární metodou (PT):
- použití na kovových tak i nekovových materiálech (např. plastech, glazované keramice, skle apod.)
- řadí se mezi metody povrchové
- umožňuje zjištění povrchových necelistvostí s požadavky na odpovídající kvalitu a přípravu povrchu

4) Zkoušení vizuální (VT):
- povrchová metoda přímá ke zjišťování zjevných vad povrchu zkoušených částí pouhým okem i za pomocí pomůcek nebo nepřímá metoda kontroly za použití především endoskopu nepřístupných povrchů uzavřených prostorů
- zpravidla předchází jiným NDT zkouškám k zamezení nesprávnému provedení či vyhodnocení jiné nedestruktivní metody

Následně v tomto roce připravujeme:

5) Zkoušení ultrazvukem (PA):
- modifikace klasické UT techniky pojmenovaná Phased array
- řadí se mezi metody objemové
- předností je obraz prozvučovaného průřezu v reálném čase a zjistitelnost náhodně orientovaných    indikací (trhlin) v různých hloubkách komponentů složité geometrie jednou sondou z jedné zkušební pozice

6) Zkoušení radiografické (RT):
- jedna z nejdéle používaných a propracovaných metod NDT
- řadí se mezi metody objemové
- cílem je detekce vnitřních vad zkoušeného materiálu a svarů za použití jak filmových tak nefilmových detektorů (technika počítačové radiografie CR a digitální radiografie DR)
- možné využití v diagnostice strojních součástí bez demontáže

Tomáš Rejnek
Vedoucí zkušebny NDT
Kontakt: Tel.: 720 969 872
                 Email: TRejnektuev-nord.cz


Již nyní Vám všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme na:
Ing. Daniel Jarchovský
e-mail: Jarchovskytuev-nord.cz


https://www.tuv-nord.com/cz/cs/tisk-436-1508.htm
Nahoru Tisk stránky
tisk-436-1508.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat