Zpět na portál novinek 12. srpen 2013
Vývoz do Ruska - GOST a další požadavky na certifikaci

Nová služba

Vývoz do Ruska - GOST a další požadavky na certifikaci

S cílem vyhovět četným poptávkám ze strany našich zákazníků navázal TÜV NORD Czech spolupráci se sesterskou organizací TE SIA TÜV NORD Baltik a stal se tak partnerem pro české výrobce exportující do Ruské federace.
Pro snazší orientaci v současné legislativě jsme pro Vás připravili přehled požadavků na vydání Osvědčení / Prohlášení o shodě, Osvědčení o státní registraci, GOST R či Rospotrebnadzor.

EXPORT DO RUSKA - POŽADAVKY

V současnosti je vývoz různých výrobků do Ruska podmíněn vydáním potvrzení o shodě vycházejícím z technických předpisů Celní unie (CU).
Základní povinné dokumenty potvrzující výrobkovou shodu, a tedy naplnění požadavků na kvalitu a bezpečnost, jsou:

  • Osvědčení o shodě s tehnickými předpisy Celní unie (Certificate of Conformity with Technical Regulations of Customs Union)
  • Prohlášení o shodě s technickými předpisy Celní unie (Declaration of Conformity with Technical Regulations of Customs Union)
  • Osvědčení o státní registraci Celní unie (Certificate of State Registration of Customs Union)

 

Výrobky, které podléhají Technickým předpisům Celní unie a vyžadují výše zmíněné povinné dokumenty, jsou v současnosti:

 Pyrotechnické výrobky
 Osobní ochranné pomůcky
 Obaly
 Výrobky pro děti a mládež
 Hračky
 Parfémy a kosmetika
 Textil
 Benzín, letecké palivo, nafta, lodní palivo, topné oleje 
 Stroje a strojní zařízení
 Zařízení pro motory na plynový pohon
 Zařízení určená k provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu
 Zařízení nízkého napětí
 Výtahy
 Potraviny (kromě masa a mléčných výrobků)
 Ovocné a zeleninové šťávy
 Oleje a tuky
 Speciální výživa, včetně dietetických potravin a potravin určených pro lékařské účely
 Potravinové doplňky a aditiva
 Obilí

Pro ostatní výrobky, na které se dosud (do zavedení příslušných technických předpisů Celní unie) technické předpisy nevztahují, platí povinnost nebo možnost (dle druhu výrobku) udělení následujících dokumentů potvrzujících shodu: 

  • Osvědčení o shodě s požadavky technických předpisů Ruska (Certificate of Conformity with requirements of Technical Regulations of Russia)
  • Prohlášení o shodě s požadavky technických předpisů v Rusku (Declaration on Conformity with requirements of Technical Regulations of Russia)
  • Osvědčení o shodě s požadavky GOST R (ГОСТ Р) - povinná a dobrovolná certifikace (Certificate of Conformity with requirements of GOST R (ГОСТ Р) - obligatory and voluntary certification)
  • Prohlášení o shodě s požadavky GOST R (ГОСТ Р) (Declaration of Conformity with requirements of GOST R (ГОСТ Р))
  • Osvědčení o požární bezpečnosti Ruska (Certificate of Fire Safety of Russia)
  • Znalecký posudek ROSPOTREBNADZOR (Rospotrebnadzor (Роспотребнадзор) - Federální agentura ochrany práv spotřebitelů a dozoru nad lidským zdravím) (Expert report of ROSPOTREBNADZOR (Rospotrebnadzor (Роспотребнадзор) - Federal agency of consumer rights protection and human well-being surveillance))
  • Expertní posouzení průmyslové bezpečnosti zařízení (Expert examination of equipment industrial safety)


Certifikační odborníci TE SIA TÜV NORD Baltik Vám poskytnou aktuální informace týkající se způsobu získání příslušných prohlášení, osvědčení či posouzení.

Termín udělení certifikátu a prohlášení o shodě od poskytnutí příslušné dokumentace klientem se pohybuje od 5 do 10 dnů; získání osvědčení o státní registraci trvá 15-20 dní.
Certifikáty či prohlášení mohou být udělena jak pro jednotlivé dodávky / šarže, tak s platností na 1-5 let (v závislosti na výrobcích a požadovaných certifikátech / prohlášeních.

KONTAKTY:

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit buď přímo na naši sesterskou organizaci TÜV NORD Baltik - kontakt:

Ms.Renata Dzhandarova
Head of Department TÜV GOST Riga
TE SIA TUV NORD Baltik
Klijānu iela 23, Rīga, LV-1012
Mobilais tālr: (+371) 26554621
Fakss: (+371) 67820303
Tālr.: (+371) 67372664
e-mail: rdtuv-nord.lv
web: http://www.tuv-nord.lv

nebo na našeho obchodního ředitele – kontakt:

Tomáš Havránek
Obchodní ředitel
TÜV NORD Czech, s.r.o.
Pod Hájkem 406/1
180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.: +420 495 822 363-4, 495 822 390
Fax: +420 495 535 426
Mobil: +420 606 690 205
Email: havranektuev-nord.cz
www stránky: www.tuev-nord.cz

Zajímavé odkazy:
www.eurasiancommission.org; www.gost.ru, www.rospotrebnadzor.ru


https://www.tuv-nord.com/cz/cs/tisk-436-vyvoz-do-ruska-gost-a-dalsi-pozadavky-na-certifikaci-1041.htm
Nahoru Tisk stránky
tisk-436-vyvoz-do-ruska-gost-a-dalsi-pozadavky-na-certifikaci-1041.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat