Zpět na portál novinek 09. květen 2016
solar-andasol-3_2

Upozornění na změny v oblasti energetického managementu

Kontroly ze strany SEI již od dubna 2016

Podle zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním platném znění jsou velké firmy povinny pravidelně každé 4 roky zpracovávat Energetický audit nebo mít zaveden a certifikován systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001.

Tato povinnost měla být podle zákona splněna do 5. 12. 2015. (Pozn. velká firma je firma s více než 250 zaměstnanci nebo s ročním obratem nad 50 mil. EUR.)
Vzhledem k nedostatku energetických specialistů a k časové náročnosti implementace ISO 50001 nebyly ze strany kontrolního orgánu (Státní energetická inspekce - SEI) prováděny dosud žádné kontroly této povinnosti.

Podle informací od SEI budou od dubna 2016 již kontroly prováděny. Vzhledem k časové náročnosti nebude vždy požadován Energetický audit nebo certifikát ISO 50001, ale předmětem kontrol bude především viditelný záměr splnit požadavek zákona – tedy alespoň zahájený proces implementace ISO 50001 a případně objednaná certifikace nebo probíhající energetický audit, případně jeho objednávka.

Pro zpracování Energetických auditů či pro provedení certifikací dle ISO 50001 je Vám naše firma k dispozici, a to pro všechny velikosti firem, bez ohledu na zákonné povinnosti.

Kontakt: Martin Doležal, projektový manažer pro energetiku, Mobil: 777 353 365, E-mail: dolezaltuev-nord.cz


https://www.tuv-nord.com/cz/cs/tisk-436-1503.htm
Nahoru Tisk stránky
tisk-436-1503.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat