Zpět na portál novinek 24. leden 2016
certifikat

TÜV NORD Czech prověřuje funkčnost protikorupčního systému řízení firem

S ohledem na vysoký počet odhalených případů korupce a zejména její vnímání širokou veřejností (které řadí Českou republiku - podle Transparency International -  do poslední třetiny států v Evropě) se TÜV NORD Czech rozhodla pro vytvoření nového kontrolního systému, který prověřuje funkčnost protikorupčních systémů řízení firem.

S korupcí se potýkají zejména střední a velké společnosti, ve kterých dochází k odosobnění vlastníka. Po vzoru státních firem tak řada z nich zavádí systémy protikorupčních opatření.
Na rozdíl od jednotlivých nástrojů jako je etický kodex, pravidelná protikorupční školení či přímý zákaz provizí, které patří v podnikatelské sféře k těm nejčastěji zaváděným, je smyslem systémového řešení možnost kontroly funkčnosti všech vnitřních procesů ve společnosti. Systém tak zasahuje nejen do nejvyššího managementu, ale týká se všech podřízených úseků. Pokud má firma správně nastaveny mechanismy kontroly, jsou pokusy o korupci velmi rychle eliminovány
Systém, který na trhu společnost TÜV NORD Czech prosazuje, vychází z důsledného prověření vnitřních protikorupčních systémů firem a jeho následné certifikace. Základem pro prověření je Úmluva OSN proti korupci (zejm. článek 12), kterou ČR ratifikovala v roce 2013, soubor protikorupční opatření, který je zapracován do legislativy ČR a nadnárodní zkušenost s aplikací těchto opatření uvnitř skupiny společností TÜV NORD GROUP
Prověření funkčnosti systému auditoři provádí až poté, co se daná firma zodpovědně rozhodne pro zavedení systému protikorupčních opatření, sestaví svůj vlastní soubor protikorupčních předpisů, a to na základě výše zmíněných dokumentů, znalosti vnitřních procesů a přesného vymezení pravomocí a zodpovědností. Pokud je pak shledána dostatečná funkčnost tohoto systému, je společnosti udělen certifikát (vlastníkem takovéhoto certifikátu je např. ŠKODA TRANSPORTATION a.s.)
Existuje ochrana oznamovatele korupce? Je určený pracovník, kterému je korupce hlášena? Je nezávislý? Má pravomoc kontaktovat policii? Jsou stanovena pravidla pro přijetí / poskytnutí pozvání na školení / setkání / sportovní setkání / prezentaci? Jsou stanovena pravidla pro výběrová řízení (finanční hranice, počet účastníků, komise? Jsou stanovena pravila kontroly čtyř očí při finančních transakcích? Je požadavek na rozkrytí vlastnické struktury významných dodavatelů / odběratelů? Jsou pravidelně prováděny interní prověrky dodržování pravidel? To jsou jen příklady otázek, kterými TÜV NORD Czech funkčnost systém protikorupčních opatření prověřuje.


V případě Vašeho zájmu o bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat:

Ing. Jiří Purm
Tel: +420 296 587 247
Mobil: +420 602 170 937
Fax: +420 296 587 240
E-mail: purmtuev-nord.cz


https://www.tuv-nord.com/cz/cs/tisk-436-1498.htm
Nahoru Tisk stránky
tisk-436-1498.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat