Zpět na portál novinek 03. červen 2014
TÜV NORD Czech nově nabízí posuzování shody a inspekční činnosti přepravitelných tlakových zařízení (ADR/RID)

Nová služba

TÜV NORD Czech nově nabízí posuzování shody a inspekční činnosti přepravitelných tlakových zařízení (ADR/RID)

Přepravitelné tlakové zařízení je jakákoliv nádoba nebo cisterna naplněná nebezpečnou látkou a přepravovaná pod stálým tlakem po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách. Nebezpečné látky jsou přitom rozděleny do devíti tříd.
Výroba a provoz přepravitelných tlakových zařízení na přepravu látek tříd 1 a 3 až 9 jsou regulovány mezinárodní úmluvou o přepravě nebezpečných věcí po silnicích (ADR), přepravě po železnici (RID) a přepravě po vnitrozemských vodních cestách (ADN). Výroba a provoz přepravitelných tlakových zařízení na přepravu látek třídy 2 (plyny) jsou kromě výše uvedených úmluv regulovány směrnicí EP a Rady 2010/35/EU (TPED). V ČR jsou požadavky směrnice zapracovány do Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení.

TÜV NORD Czech, s.r.o. je držitelem akreditačního oprávnění od ČIA jako Inspekční orgán typu A podle EN ISO/IEC 17020:2005. Zároveň je držitelem rozhodnutí o autorizaci jako Notifikovaná osoba č. 1221 dle směrnice 2010/35/EU (vydána ÚNMZ) a následně pověřenou organizací od příslušného úřadu (Ministerstvo dopravy) pro všechny postupy posuzování shody, a to pro následující výrobky:

  • tlakové lahve dle ADR/RID,kap. 6.2 a směrnice 2010/35/EU
  • cisterny dle ADR, kap. 6.8 a směrnice 2010/35/EU
  • cisterny dle ADR, kap. 6.7, 6.9 a 6.10


V rámci svých služeb TÜV NORD Czech poskytuje posouzení shody přepravitelných tlakových zařízení před uvedením na trh a do provozu ve smyslu ADR/RID a ES 2010/35/EU:

  • schválení konstrukčního typu
  • dohled nad výrobou
  • první inspekce a zkoušky 
  • periodické a meziperiodické inspekce a mimořádné kontroly
  • zavedení vlastní inspekční služby žadatele
  • nové posouzení shody


V případě Vašeho zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat:

Libor Laňka

TÜV NORD Czech, s.r.o.

kancelář Hradec Králové
Pražská 155/4
500 04  Hradec Králové
tel. +420 495 822 363
fax. +420 495 535 426
mob. +420 606 690 216
e-mail.: llankatuev-nord.cz 
www.tuev-nord.cz

TÜV ®

 

 


https://www.tuv-nord.com/cz/cs/tisk-436-1263.htm
Nahoru Tisk stránky
tisk-436-1263.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat