Zpět na portál novinek 01. duben 2014
logo-czech-83x83

Nová revize pravidla ISO/TS 16949 pro certifikaci

Nová revize pravidel ISO/TS 16949 pro certifikaci v platnosti od 1.4.2014

Od 1.04.2014 vstupují v platnost všechny nové požadavky  4.vydání „Pokynů pro certifikaci v automobilovém průmyslu“ podle ISO/TS 16949 z října 2013. Zákazníci certifikovaní dle ISO/TS 16949 je musí  implementovat a naplňovat . Na některé zákazníky to bude mít i zásadní dopad, jako např. u požadavku certifikace odloučených výrobních míst, které nově musí být certifikovány jako „samostatné výrobní místo“.

Mezinárodní pracovní skupina pro sektor automobilového průmyslu IATF (International Automotive Task Force) k 1. říjnu 2013 zrevidovala 4. vydání Pravidel pro dosažení a zachování uznání od IATF. Tyto změny se vztahují na certifikované společnosti i na certifikační orgány. Všechny aktivity spojené s certifikací a s audity, které budou probíhat od 1. dubna 2014, musí být prováděny podle nových certifikačních pravidel.
Nejvýznamnější změny jsou uvedeny v našem přehledu níže, nebo v různých jazykových mutacích na www.iatfglobaloversight.org (zde naleznete i Závazné interpretace = Sanctioned Interpretations – SIs a Často kladené otázky = Frequently Asked Questions – FAQ). Znalost obsahu certifikačních požadavků stejně jako Závazných interpretací (SIs) a Často kladených otázek (FAQ) je povinná pro certifikované společnosti a certifikační orgány.
Přehled nejdůležitějších změn pro certifikované společnosti
1.Vyloučení podpůrného/odloučeného výrobního místa (Site Extension)
Od 1. dubna 2014 musejí být podpůrná pracoviště certifikována jako samostatná výrobní místa. Tato výrobní místa obdrží vlastní certifikát. V databázi IATF budou registrována jako samostatná výrobní místa. Výrobní místa, stávající i nová (bývalá podpůrná místa), mohou být zahrnuta a kalkulována v rámci korporátního schématu. Audit na novém výrobním místě musí předcházet plánovanému auditu na hlavním výrobním závodě. První stupeň certifikačního auditu (zjištění připravenosti organizace) není nutný. Časový rozsah musí být stejný jako u  recertifikačního auditu.

2.Účast poradců při auditu
Zástupci certifikačních orgánů a certifikovaných organizací se dohodnou na tom, že poradci nebudou fyzicky přítomni na auditu, a ani jiným způsobem se ho nebudou účastnit.

3.Oznámení certifikačnímu orgánu o změnách v organizaci
V případě, že změny v organizaci nebudou oznámeny certifikačnímu orgánu, bude tato skutečnost interpretována jako porušení smlouvy a může vést k odebrání certifikátu ISO/TS 16949.

4.Minimální rozsah auditu ve výrobním provozu
Rozsah auditu vyčleněný na výrobní provoz musí dosahovat minimálně 1/3 celkového rozsahu auditu.

5.Kalkulace podle počtu stálých zaměstnanců
Organizace musí certifikačnímu orgánu předložit průměrný počet stálých zaměstnanců za období předcházejících 6 měsíců. Na základě tohoto počtu bude stanoven rozsah auditu na místě.

6.Certifikace vyhrazených částí organizace
Certifikace vyhrazených částí výrobního místa (pro automobilový průmysl) je možná, pakliže jsou splněny dané podmínky a VDA-QMC tento postup povolí.

7.Změna auditního týmu v průběhu auditního cyklu
Jeden auditor z auditního týmu se musí zúčastnit všech auditů jednoho cyklu auditů.

8.Informace od klienta pro plánování auditu
Organizace je povinna předat auditorovi mimo jiné údaje o interní výkonnosti, údaje o výkonnosti ve vztahu se zákazníkem, přezkoumání ve vztahu se zákazníkem a přehled výkonnosti  - scorecards (ze zákazníkových internetových on-line portálů) atd. Pakliže tyto dokumenty nejsou dodány, může být zahájen proces desertifikace.

9.Dodatečný čas na auditu
Před zahájením každého auditu musí auditor minimálně po dobu jedné hodiny ověřovat změny v organizaci, aktuální údaje o interní výkonnosti, údaje o výkonnosti ve vztahu se zákazníkem, přezkoumání ve vztahu se zákazníkem a přehled výkonnosti - scorecards (ze zákazníkových internetových on-line portálů). Tento dodatečný čas (minimálně 1 hodina) bude naúčtován k původnímu kalkulovanému rozsahu auditu.

10.Management neshod po auditu
Organizace musí nejdéle do 60 kalendářních dnů po ukončení auditu předložit důkazy ohledně implementované nápravy, základní příčiny včetně použité metody, analýzy a výsledků, implementovaných systémových nápravných opatření včetně uvážení vlivu na jiné podobné procesy a produkty a ověření efektivnosti implementovaných nápravných opatření. Certifikační orgán musí nejdéle do devadesáti (90) kalendářních dnů na místě rozhodnout, zda jsou přijatelné.
Pozor!
Konec přechodného období: 1. dubna 2014
Úprava vytištěných certifikátů: do 1. dubna 2014


https://www.tuv-nord.com/cz/cs/tisk-436-1174.htm
Nahoru Tisk stránky
tisk-436-1174.htm
Kontakt
TÜV NORD Czech
296 587 201-9 296 587 240 Kontaktní formulář

COPYRIGHT 2012 TÜV NORD Gruppe
All RIGHTS RESERVED.

O nás Kanceláře v ČR Akreditace Skupina TÜV NORD Neplatné certifikáty Všeobecné obchodní podmínky
Certifikace systémů INSPEKCE POSUZOVÁNÍ SHODY CERTIFIKACE OSOB SVAŘOVÁNÍ LABORATOŘE A ZKUŠEBNY OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ ŠKOLENÍ ROZVOJ DODAVATELŮ STK/SME SUCO CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB AUTOBAZARŮ
Kariéra
Kontakt
TISKOVÉ ZPRÁVY
Dotazy Mapa stránek Redakční informace Ochrana dat