Informace o revizi normy ISO/IEC 27001

S ohledem na revizi normy pro systém managementu informační bezpečnosti, která byla zveřejněna v říjnu 2022 jako mezinárodní norma ISO/IEC 27001:2022,  v příloze uvádíme bližší informace o způsobu a termínech přechodu na akreditovanou certifikaci podle této novely.

V případě dotazů se prosím obracejte na: Viktor Šaroch, Mobil: +420 602 664 895, Email: saroch@tuev-nord.cz