MENU

Zapojili jsme se do projektu „Měření emisí vozidel v silničním provozu“ s cílem zlepšení ovzduší v Praze

Naše STK na Černém Mostě se bude společně s dalšími 6 stanicemi technické kontroly a za spolupráce Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy podílet na projektu Hlavního města Prahy.

Cílem kontroly dodržování emisních limitů a vozidel s vymontovanými či poškozenými filtry pevných částic v Praze je zlepšení ovzduší v metropoli.

Hlavní město podepsáním memoranda o spolupráci s Policií ČR a zástupci STK dne 18. 7. 2019 začalo více bojovat proti nežádoucím emisím z automobilového provozu.
Kontroly budou probíhat zpravidla jednou týdně, s termínem zahájení v nejbližší době, a to po dobu neurčitou.

V případě zjištění vážné nebo nebezpečné závady v technickém stavu vozidla hrozí řidiči vozidla pokuta až 2500,- Kč.
Zároveň je na základě provedené technické silniční kontroly vozidla omezena i technická způsobilost, a to v případě vážné závady na 30 dnů, a při nebezpečné závadě ztrácí vozidlo technickou způsobilost na místě kontroly. Provozovatel vozidla musí následně po odstranění příslušné závady podrobit vozidlo prohlídce ve stanici technické kontroly.

Více informací naleznete v tiskové zprávě MHMP nebo na níže uvedeném kontaktu:

Ing. Antonín Jedlička, Mobil: +420 606 659 568, E-mail: jedlicka@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details